Job(บรรณารักษ์ช่วยหางาน)


 

 หน้านี้ทำเพื่อให้น้องๆ พี่ๆ ที่มีปัญหาในการหางาน หรือต้องการบอกข่าวการสมัครงานให้เพื่อนๆ รู้ ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกัน Post งานที่เกี่ยวกับสาขา”บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”หรืองานอื่นๆ กันหน่อยนะ

โฆษณา

355 responses to “Job(บรรณารักษ์ช่วยหางาน)

 1. ไม่มีใครช่วยกันทำมาหากินเลย เปิดเป็นคนแรกแล้วกันนะ
  โรงเรียนไพบูลย์วิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคลากรครูวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

  http://sosk.pres.tsu.ac.th/sosk/news/data.asp?topic=3&id=4377
  หรือ http://sosk.pres.tsu.ac.th/sosk/news/files//510096.pdf

 2. กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถิติวิจัย
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  – จัดเก็บฐานข้อมูล CD, DVD ของกองฯ – จัดเก็บเอกสารเข้าแฟม้ ทั้งแฟ้มเอกสารปกติและแฟ้มเอกสารทาง Server ของกองฯ – รายงานสรุปกิจกรรมของกองทุกกิจกรรมตามปีงบประมาณทุกปี โดยวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและ
  เชิงประมาณทางสถิติ
  – จัดเก็บฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงของกองฯ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลทุกประเภทของกองได้
  – ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองฯ

  http://www.mfa.go.th/web/2632.php หรือ
  http://www.mfa.go.th/internet/news/23645.doc

 3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้าง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติงานในห้องสมุดประชาชน อ.ไม้แก่น อ,ปะนาเระ และที่อื่นๆ ที่ตำแหน่งว่าง
  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19-26 ก.พ.51
  คัดเลือก 28-29 ก.พ.51

  หลักฐาน
  1. วุฒิบัตร
  2. บัตรประชาชน
  3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
  4. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  สนใจติดต่อ 0 7333 3051 งานบุคลากร

 4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับพนักงานราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2551 1 อัตรา

  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 44/100 หมู่ที่ 1 ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipthailand.org/

 5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครบรรณารักษศาสตร์

  คุณสมบัติ
  ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ได้
  ผลการศึกษา (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  ไม่จำกัดเพศ
  อายุไม่เกิน 30 ปี

  รับสมัครระหว่างมีนาคม 2551
  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bu.ac.th/NewsandInform/f_job.html

 6. โรงเรียนตันติวัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพื่อทำการสอน ปีการศึกษา 2551
  1. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  2. สาขาวิชาเอกภาษาไทย
  3. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
  4. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
  5. สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
  6. สาขาวิชาเอกดนตรี นาฏศิลป์
  7. สาขาวิชาเอกการงานศิลปและเทคโนโลยี
  8. สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์
  9. สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
  10. สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์

  รายละเอียดเพิ่มเติม http://sosk.pres.tsu.ac.th/sosk/news/files//510211.pdf

 7. ผู้ผลิตรายการสารคดี กระจกหกด้าน รับสมัครบรรณารักษ์

  เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสมัครทางอีเมลล์ จดหมายหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่..

  สนใจติดต่อ คุณสุจรรยา
  บริษัท ทริลเลี่ยนส์ และทรีไลอ้อนส์ จำกัด
  เลขทีึ่ 3 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
  เขตคลองเตย กทม 10110
  โทร. 0-2262-0022
  โทรสาร ทริลเลี่ยนส์ 0-2261-9255 ทรีไลอ้อนส์ 0-2261-9252
  E-mail : info@krajokhokdan.com

  http://www.krajokhokdan.com/job.html

 8. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการพัสดุ
  15 กุมภาพันธ์ 2551 – 7 มีนาคม 2551
  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.lib.ku.ac.th/html/download/25251.pdf
  หรือ http://www.lib.ku.ac.th/

 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบรรณารักษ์ ๗
  (งานบริการการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
  – วุฒิปริญญาตรีทางด้านบรรณารักษ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กับสาขาวิชานี้
  – มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ ระดับดี
  – มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Internet โปรแกรม MS Word, MS Excel, และ MS Power Point เป็นต้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้
  – ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ถึง ๑๙ มี.ค. ๕๑
  ในเวลาราชการ

  สถานที่รับสมัคร
  งานการเจ้าหน้าที่
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  โทร. ๐-๒๒๑๘-๔๓๐๗
  http://www.chula.ac.th/chula/th/news/career.html

 10. กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร รับอาสาสมัครห้องสมุด หลายอัตรา
  เงินเดื่อน 240/วัน
  คุณสมบัติ
  – จบบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  – มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  หลักฐานประกอบการสมัคร
  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาวุฒิการศึกษา

  สมัครด้วยตนเอง ที่
  กล่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 5 อาคารระบายน้ำ ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กทม.
  โทร 0 2640 6424, 0 2245 4171, 0 2246 0286
  ติดต่อ คุณพิลาวัณย์ อินทรสุขศรี

  http://www.jobthai.com/jobdetail/394148.html

 11. อนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครครั้งที่ 1/2551

  http://www.teacherbma.net/

 12. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รับสมัคร บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

  จบปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์ หรือ สารนิเทศศาสตร์

  สนใจติดต่อ สมัครใด้ที่ ฝ่ายบุคคลมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

  13/1 หมู่ 6 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240

  โทร. 0-5633-4236 , 0-5633-4714แฟกซ์ 0-5633-4719

  http://library.cpu.ac.th/

 13. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิเคราะห์โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิเคราะห์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2551
  http://www.nsm.or.th/modules.php?name=News&file=article&sid=1466
  http://www.nsm.or.th/

 14. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย chulabook.com รับสมัครงาน วุฒิ ม.3 -ปริญญาตรี 68 อัตรา
  ผู้สนใจโปรดสมัครด้วยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 แจ้งรายละเอียดประสบการณ์การทำงาน พร้อมประวัติให้ชัดเจนตามตำแหน่งที่สมัคร และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมด้วยสำเนาหลักฐาน
  – บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.3 ปี ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
  แผนกบุคคล ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ้ ชั้น 14 ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม.10330 Tel.0 2218 7006, 0 2218 7008, 0 2255 4433 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการทดสอบ และสัมภาษณ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน

  รายละเอียด
  http://www.perdsorbtoday.com/declare.php?news=1925
  http://www.chulabook.com/

 15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา ถึง 26 มีนาคม 2551
  -อายุ 20 ปีขึ้นไป
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  -ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 99 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0-3234-4955-6
  http://www.ckr.ac.th/
  http://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?gov=gov08508085313

 16. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รับเจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด บัดนี้ – 28 มีนาคม 2551

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด วุฒิปริญญาตรี เอกบรรณารักษ์ อัตราจ้าง 7,940 บาท และเงินพิเศษนอกเวลาราชการเดือนละ 2,000 บาท

  รับสมัคร ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยสารพัด ช่างสุรินทร์

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทร. 0-4451-4414 ต่อ 11 หรือ
  http://www.srpoly.ac.th/
  http://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?gov=gov08408090752

 17. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ต้องการรับสมัครบรรณารักษ์

  ติดต่อโดยตรงได้ที่ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ที่ตั้ง 31/7 ม.9 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนอกจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530หรือโทรสอบถาม
  02-989-6451-3 ต่อ 0 ในเวลาราชการ
  089-073-0132 อ. วราภรณ์
  http://school.obec.go.th/npmschool/

 18. ASIA BOOKS รับสมัครพนักงานชั่วคราว
  ภาระงานขึ้นอยู่กับลักษณะงานของหน่วยงานต่าง หรือโครงการต่างๆ เช่น การจัดคีย์ข้อมูลจากใบสมัครสมาชิก ลงในระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจนับสินค้าในสาขา การจัดมหกรรมหนังสือแห่งชาติ การห่อของขวัญช่วงเทศกาลต่างๆ

  คุณสมบัติ

  · สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

  · สามารถใช้ MS. Office ได้ดีมาก

  รายละเอียด
  http://www.asiabooks.com/cs/service_opportunities.asp

 19. สปว.อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
  รายละเอียด
  ติดต่อ : คุณวรรณิสา วัธยา
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  โทรศัพท์ :025869542 Fax : 025869542
  http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000400860HLFSV
  http://www.trf.or.th/

 20. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครบรรณารักษ์ศาสตร์
  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2551
  # ม่จำกัดเพศ
  # อายุไม่เกิน 30 ปี
  # ปริญญาตรีสาขา บรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
  # มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  # สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  http://www.bu.ac.th/
  http://www.jobpub.com/search_job.asp
  javascript:showADS(‘63863’);

 21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์
  ับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 25 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน
  เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารเรียน 2 ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาล
  บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (วิทยาลัยอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
  http://www.perdsorbtoday.com/declare.php?news=2111
  http://jobs.narak.com/jobs.php?No=05145
  http://www.bcnnv.ac.th/index.htm

 22. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  ขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวนศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551
  http://www.tu.ac.th/news/jobs/index.htm
  http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=8316
  http://arts.tu.ac.th/

 23. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบรรณารักษ์ (จำนวน ๑ อัตรา)
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๕ เม.ย. ๕๑ ในเวลาราชการ
  งานบุคคล
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
  โทร. ๐-๒๒๑๘-๔๕๖๖
  http://www.faa.chula.ac.th/
  http://www.faa.chula.ac.th/news/job_library.pdf
  http://www.chula.ac.th/chula/th/news/career.html

 24. สถาบันพระปกเกล้า รับบรรณารักษ์
  คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารตามหลักวิชา การใช้โปรแกรมสำหรับงานห้องสมุด หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  http://www.kpi.ac.th/mod_news/news_view.asp?id=MTEz&g=MSAg&rand=1207634503359

 25. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัคร

  ตำแหน่งพนักงานธุรการ ชั้น 4 กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา (1 อัตรา)
  -วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์
  http://www.prd.go.th/files/peoplefile/3c65f120825d07fad204bb9c4939f042.doc
  http://www.rtafhospital.org/thai/main/index.php

 26. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ต้องการรับสมัคร ครูภาษาไทย ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และบรรณารักษ์
  ติดต่อโดยตรงได้ที่โรงเรียน หรือโทรสอบถาม
  02-989-6451-3 ต่อ 0 ในเวลาราชการ
  089-073-0132 อ. วราภรณ์
  http://www.npm.ac.th/th/index.php
  http://www.perdsorbtoday.com/declare.php?news=2176
  http://jobs.narak.com/jobs.php?No=05331

 27. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
  รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย-หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรีหรือโทด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์
  3. มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
  4. มีความรู้ด้านการบริการห้องสมุด อาทิ การสรรหาหนังสือ ระบบจัดเก็บและอ้างอิง อำนวยการ
  5. มีความรู้ในการเก็บรักษาและระบบการดึงข้อมูลสำหรับสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ
  6. มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในห้องสมุดอื่น ๆ
  7. สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการหนังสือภาษาอังกฤษ และการให้บริการ
  8. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการห้องสมุด อย่างน้อย 1-2 ปี
  9. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการและดูแลหนังสือเก่า และการให้บริการข้อมูลหรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ผู้ สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 ตั้งแต่ 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-622-2599 ต่อ 509
  http://www.ndmi.or.th/job/job_librarian_news.html
  http://www.ndmi.or.th/index1.html
  http://jobthaiweb.com/showgov.php?govID=6984

 28. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 7 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2613-3507, 3508
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  http://203.131.219.172/cms/modules/news/article.php?storyid=10
  http://library.tu.ac.th/rabsamak.pdf

 29. บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด รับสมัครบรรณารักษ์
  Job Details
  Job Description:-

  – Explains use of library facilities, resources, equipment, and services and provides information governing library use and policies

  – Keys information into computer to store or search for selected material or databases

  – Reviews, compiles, and publishes listing of library materials, including bibliographies and book reviews, to notify users

  – Register patrons to permit them to borrow books, periodicals, and other library materials

  – Circulation services (checks materials in and out)

  – Compiles report lists and notifies borrowers

  Skill Required:-

  – Aged between 25-28 years

  – Bachelor’s Degree in Library Science

  – At least 1 year experience in library operation

  – Smart, mature and well organized person with excellent memory

  – Excellent communication skills in Thai with good understanding of English

  – Good knowledge of computer PC, Microsoft Office, Library Automation System

  – Team player, proactive, service-mind, hard working and work under pressure

  http://www.kasikornresearch.com/portal/site/KResearch/menuitem.91a236c4084763ff79d81130658f3fa0/?vgnextoid=57a2eb7b5eab1110VgnVCM10000056f8f30aRCRD
  http://th.dimension.jobsdb.com/career/Default.asp?PID=3&AC=KBANK&EC=01&GC=&JobID=559&LID=1&GID=104&THB22836245298385

 30. มาช่วยอัพงานคับ
  โรงเรียนเมืองเอกรับครูบรรณารักษ์1ตำแหน่งงิ
  http://www.jobth.com/detailjob2.php?gid=0000299280&typejob=000020
  วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพก้รับเหมือนกันนะงิ
  http://www.jobth.com/detailjob2.php?gid=0000405337GIHKF&typejob=000020
  ปิดท้ายด้วยบริษัท เทคโนโลยี่ ซัพพลาย จำกัดนะงิงิ
  http://www.jobth.com/detailjob2.php?gid=0000256421&typejob=000020
  มาช่วยแล้วนะงิ

 31. แวะมาทักทายเพื่อน ๆ

  เป็นงัยกันบ้าง

  555+

  คิดถืงเจ้าของบล็อคจัง

  ^0^

 32. 555+ ใครจะรู้บ้างหนอว่าคนทำบล็อกก็หางานอยู่เหมือนกัน ในที่สุดก็ได้งานทำแล้ว ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อยู่ฝ่าย IT ด้วย (ขอโม้หน่อยแล้วกัน) แล้วเพื่อนๆ เป็นยังใงบ้าง ส่งข่าวกันหน่อยนะครับ ยังไงผมก็จะหาข่าวงานมาฝากเรื่อยๆ ขอให้ทุกคน ที่เข้ามาดูโชคดีนะครับ

 33. ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  สำนักหอสมุดรับสมัครพนักงาน

  1. นักบรรณสารสนเทศ วุฒิปริญญาโท 2 ตำแหน่ง
  2. นักบรรณสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง
  3. นักคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง

  ตั้งแต่วันที่ 2-20 มิถุนายน 2551 (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์)
  เวลา 9.00 – 15.30 น. ที่ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5

  หรือติดต่อที่ห้องสมุด 02-4708211

 34. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  ตําแหน่งบรรณารักษ์ จํานวน 3 อัตรา
  http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/personnel/upload/ประกาศรับโอน%20ศวน..pdf
  http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/personnel/home/
  http://www.jobthaiweb.com/showgov.php?govID=7269

 35. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์
  http://www.rmutsb.ac.th/2008/upload/files/job/job_2008-05-28_support.pdf
  http://www.rmutsb.ac.th/2008/upload/files/job/job_2008-06-10_Binder2.pdf
  http://www.rmutsb.ac.th/2008/upload/files/job/job_2008-05-15_Binder1.pdf

 36. อบจ.สระแก้วรับโอนบรรณารักษ์ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ต้องการด่วนจ้า

 37. งานนี้ออกจะอินเตอร์ไปนิด แต่ถ้าใครอยากลองผมขอสนับสนุนเต็มที่ครับ

  Careers at VTLS : Librarian, Customer Support

  ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  Provides hotline support to customers
  Provides support to customers through onsite visits, workshops, and users group meetings
  Consults with customers concerning the most effective use of the software
  Performs in-house and on-site training
  Identifies, replicates and describes software bugs
  Describes and submits enhancement and customization requests
  Reviews user documentation
  Assists Marketing with library conferences and product demonstrations

  QUALIFICATIONS:
  Minimum
  Motivated and service oriented
  Excellent trouble-shooting skills
  Excellent written and oral communication skills
  Willing to travel domestically and internationally
  Familiarity with MARC format and library automation
  Familiarity with OPAC, Cataloging and Circulation
  Preferred
  > 2 years of library experience
  Knowledge of Acquisitions and Serials

  EDUCATION REQUIREMENTS
  Bachelor’s degree is required. Master’s degree in Library Science is preferred although years of library experience will be considered in lieu of degree.

  http://www.vtls.com/about_us/careers

 38. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
  (เอกสารสนเทศ) (จำนวน ๒ อัตรา)

  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
  ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
  – สาขาสังคมศาสตร์ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ทางสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์
  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
  เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือทาง
  อื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  – สาขามนุษยศาสตร์ ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ทางมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (เฉพาะปริญญาโท
  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ต้องจบปริญญาตรี
  ในสาขาอื่น ๆ )ศิลปกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้
  เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  – มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต สามารถ
  ใช้งานได้อย่างดี
  – มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี
  – หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ใบจริง และสำเนา ๑ ชุด

  สำนักงานเลขานุการ
  สถาบันวิทยบริการ
  โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๙๐๕
  http://www.chula.ac.th/chula/th/news/career.html

 39. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์) (จำนวน ๑ อัตรา)

  – บุคคลที่จะสมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่เป็น
  ผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ
  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย หรือให้
  ออกด้วยเหตุผล อย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
  ข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
  – บุคคลที่จะสมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มี
  เงื่อนไขภาระผูกพันเรื่องทุนใด ๆ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จะทำให้
  มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
  – มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
  – ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  – วุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่า สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
  สารนิเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์
  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  – ผ่านการสอบ TOEFL ได้คะแนนตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป
  หรือผ่านการสอบ CU – TEP ได้คะแนนขั้นต่ำตั้งแต่ ๗๖ คะแนน
  ขึ้นไป (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ
  ที่ใช้ภาษาอังกฤษ)

  หน่วยการเจ้าหน้าที่
  อาคารมหาวชิราวุธ
  คณะอักษรศาสตร์
  โทร. ๐-๒๒๑๘-๔๘๖๙
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ถึง ๒๖ มิ.ย. ๕๑
  ในเวลาราชการ
  http://www.chula.ac.th/chula/th/news/career.html

 40. College of Management Mahidol University(Bangkok) รับสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์

  รายละเอียดของงาน

  • จัดทำสื่อการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ
  โดยใช้โปรแกรมด้าน IT
  • กำหนดเลขหมู่และแยกประเภทหัวเรื่องได้ตามระบบ Library
  of Congress
  • ให้บริการสืบค้นข้อมูลทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และออนไลน์
  • ช่วยหาแหล่งข้อมูลเพื่องานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา
  • ให้ความรู้และอบรมการสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างประเทศ
  แก่นักศึกษา

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี เพศชาย/หญิง สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
  สารนิเทศศาสตร์
  • มีความรู้ The Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2)
  และ L.C. Classification, Subject Heading (LCSH)
  • มีทักษะการสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ คือ 07.00-15.00 น. สลับกับ 15.00-23.00 น.
  และทำงานในวันนักขัตฤกษ์ได้
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Web and Database
  Design, Photoshop, Dreamweaver, FlASH MX,Visual Basic,
  Multimedia Program, etc.
  • หากมีประสบการณ์บรรณารักษ์ห้องสมุด และการจัดหมู่ระบบ L.C. หรื
  สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ติดต่อ:
  ชื่อผู้ติดต่อ: คุณไวรัลยา จำปาศรี
  ที่อยู่: 69 Vipavadee Rangsit Road Samsen Nai Phayathai Bangkok 10400
  โทรศัพท์: 0-2206-2000 Ext. 2511 แฟกซ์: 0-2206-2090, 0-2206-2095
  E-mail: cmwairanya@mahidol.ac.th
  โฮมเพจ: http://www.cmmu.mahidol.ac.th
  http://www.jobtopgun.com/jobpost/jobpost?id_emp=498&id_p=20

 41. มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและหอสมุด
  1) สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษ์ และสารนิเทศศาสตร์
  2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารห้องสมุดในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์
  2) มีประสบการณ์งานบรรณารักษ์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอสมัคร ได้ที่
  แผนกบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  เลขที่ 144 หมู่ที่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม
  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  ระหว่างวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือส่งทาง E-mail : supatrak@christian.ac.th
  ทางโทรศัพท์ 034-229-480 โทรสาร 034-229-499

  เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  4. หลักฐานการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือหลักฐานการได้รับการผ่อนผัน หรือยกเว้น จำนวน 1 ชุด
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

  http://www.christian.ac.th/job_%20search/job_announcement.htm
  http://www.christian.ac.th/job_%20search/job.htm

 42. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดโรงเรียน

  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาวุฒิปริญาตรีบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องสมุดโรงเรียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

  เอกสารในการสมัคร
  1. สำเนาหลักฐานเอกสารวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6เดือน)
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

  ติดต่อสมัครได้ที่
  ห้องสมุดโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เลขที่ 512/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 32 แขวงศิริราช เขตศิริราช กรุงเทพมหานคร.
  โทร. 02-424-1671 ต่อ 129 (ห้องสมุด) หรือ ต่อ 107 (วิชาการ)
  สมัครด้วยตนเองระหว่าง 9.00-16.00

 43. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รับสมัคร
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 ตำแหน่ง

  หน้าที่หลัก :

  1. วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารนิเทศภาษาญี่ปุ่น

  2. ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

  4. กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ :

  1. จบการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารนิเทศ

  3. มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น หากผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

  http://www.tpa.or.th/jobs/job_details.php?jid=116&view=true

  สถานที่ทำงาน :
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 44. สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับสมัครตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ – หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  – การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  – มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานห้องสมุด (ถ้ามี)
  – ความรู้ความสามารถพิเศษ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet
  – รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  ศูนย์ E-Learning
  รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ – ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
  – อนุปริญญา / ปวท. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  – ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
  – ความรู้ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Microsoft Office, Illustrator, Adobe Premiere

  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
  รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ – ชาย อายุระหว่าง 20-28 ปี
  – การศึกษา : อนุปริญญา / ปวท. / ปวส. / ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  – ความรู้ความสามารถพิเศษ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถดูแล บำรุงรักษา
  ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น และสามารถจัดทำสื่อวีดีทัศน์ได้

  http://www.kbu.ac.th/job/index.php

 45. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติเป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศ
  5. มีบุคลิกดี รักและสนใจงานบริการสารสนเทศ
  6. สามารถปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ได้

  กำหนดรับสมัคร
  ระหว่างวันที่ 14-29 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

  สอบคัดเลือก
  วันที่ 31 กรกฏาคม 2551 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 33 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ คุณปราณี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2668-7705

  http://library.ssru.ac.th/
  http://library.ssru.ac.th/news/detailnews.asp?idnews=113

 46. ศูนย์ข้อมูล มติชน รับสมัครบรรณารักษ์
  – จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  – เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านก่รเกณฑ์ทหารแล้ว
  – มีประสบการณ์ด้านศูนย์ข้อมูล และภาษาอังกฤษดี
  สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคลชั้น 7
  บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
  วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-11.00 น.
  โทร 0-2589-0020 ต่อ 1720

 47. กองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการจัดเก็บแฟ้มเอกสารกลางและเจ้าหน้าที่ e-Library รับสมัคร 21 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2551
  http://www.mfa.go.th/web/2719.php?id=25735
  http://www.mfa.go.th/internet/news/25735.doc
  http://www.mfa.go.th/internet/news/25735.pdf
  http://www.jobthaiweb.com/showgov.php?govID=7641

 48. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รับสมัคร
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องสมุด (จำนวน 1 อัตรา)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  – เพศชาย / หญิง
  – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์, คอมพิวเตอร์
  – มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์

  หลักฐานการสมัคร
  1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว [ คลิกเพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัครบนอินเทอร์เน็ต ]
  2. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3. สำเนาใบปริญญาบัตร
  4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาพร้อมต้นฉบับจริง 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  7. สำเนาวุฒิบัตรอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
  8. เอกสารรับรองการทำงาน / เงินเดือน (ในกรณีที่เคยทำงานมาก่อน

  http://www.east.spu.ac.th/apply/applyper/applyper1.html

 49. โรงเรียนสยามธุรกิจ รับบรรณารักษ์

  ตำแหน่งบรรณารักษ์ (1 ตำแหน่ง)

  Job Qualification
  โรงเรียนสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ (เอกชน) รับสมัครบรรณารักษ์ ด่วน เพศชาย/หญิง อายุ 23ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ และสารนิเทศศาสตร์ สนใจติดต่อ
  0-22515051

  ปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  เพศชาย/หญิง
  รักการบริการและมีความกระตือรือล้น
  มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

  * ยังไม่มีกำหนดปิดรับ

 50. โรงเรียนระหานวิทยา 109 ม.6 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ต้องการรับสมัครลูกจ้าง
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด 1 อัตรา ด่วน
  -จบปริญญาตรีทางด้านบรรณารักษ์ หรือสาขาใกล้เคียง

  -สามารถจัดการงานด้านสารบัญห้องสมุดได้

  -ติดต่อตั้งแต่วันนี้

  ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.วิลาวัณย์ โทร 08-40480556 email : poothai007@hotmail.com

 51. โรงเรียนเอกชนสองภาษา (bilingual school) แห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต
  รับสมัคร ครูบรรณารักษ์
  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  ติดต่อ : นางสาวทรรศนีย์ สีลือ
  โทรศัพท์ : 076264770-2
  http://www.kajonkietsuksa.ac.th

 52. บริษัท เค แอนด์ พี เอฟ.เอ.เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัคร เลขานุการผู้จัดการ
  รายละเอียดงาน : จัดทำตารางนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดจนงานด้านธุรการที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. 1. เพศหญิง
  2. 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ หรือ เอกภาษาอังกฤษ
  3. 3. มีความคล่องแคล่ว ละเอียด รอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
  4. 4. บุคคลิกดี
  5. 5. มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
  6. 6. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  โทรศัพท์ : 0-2391-3030
  http://www.kpt-group.com

 53. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี มีความประสงค์จะรับสมัครครูบรรณารักษ์ ด่วนจำนวน 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติจบปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์ มีประสบการณ์ทางด้านห้องสมุดโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มี ความขยันอดทน ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี รับสมัครด่วน! ติดต่อสอบถาม 037-28-1511,037-281-260

 54. ช่วยประกาศหน่อย จาก http://librarianmagazine.com/
  Hunton & Williams (Thailand)
  is looking for Librarian.
  Qualifications :
  – Bachelor’s degree in Library
  Science or related fields required
  – Service Minded
  – Good command of spoken and
  written English and computer
  literacy (Internet, MS offfice etc.)
  – Working experience in law library
  or legal research is preferable
  For interested persons, please
  send the resume and other
  references to:
  nittaya@hunton.com

 55. สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำลังเปิดรับสมัครรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง จนถึง 29 สิงหาคม 2551 สนใจสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 02 6674548 หรือ 0847510410 คุณสมใจ ไวยสุศรี ในวันเวลาราชการ

 56. ห้องสมุดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(งบปกติ) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หมดเขต 29 สิงหาคม 2551
  http://hrm.siamhrm.com/?name=news&file=readnews&max=5741
  http://www.ejobcorner.com/transaction/show_job_post.php?job_id=11278&job_type_=5&PHPSESSID=63c239996ae414cd10e90967c6eda75d

 57. Pingback: ห้องสมุด รักลิขสิทธิ์ « บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 58. Shinawatra University รับสมัคร Information Scientist (นักสารสนเทศ)

  คุณสมบัติ:
  • ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์, เทคโนโลยี
  สารสนเทศ, บรรณรักษศาสตร์และสานสนเทศศาสตร์
  • มีความรู้ และประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านงาน สำนักงานอัตโนมัติ
  • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office)
  • มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จะได้รับการ
  พิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  • ให้บริการช่วยการค้นคว้าอ้างอิง ยืมคืน และยืมระหว่างห้องสมุด
  • แนะนำแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ การลงรายการ
  อ้างอิงทางบรรณานุกรม และ รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์
  • ดูแลเอกสารอภินันทนาการ วารสาร และหนังสือพิมพ์
  • ดูแลบริการสำเนาเอกสาร จัดทำรายงานต่างๆ
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Contact Information:
  Post Date: 14-08-2008
  Contact Name: Phongthep Koshayodhin
  Address: 99 Moo 10, Bangtoey, Samkok, Pathumtani 12160 Thailand
  Telephone: 0-2599-0000 # 1164 Fax: 0-2599-3350
  E-mail: hr_recruit@shinawatra.ac.th
  Home Page: http://www.shinawatra.ac.th

 59. กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศฯ
  http://www.medicalrtaf.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687320&Ntype=14

 60. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา
  ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ (การศึกษา ครุศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา อักษรศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ ประวัติศาสตร์ พัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์) หรือสาขาที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครจาก http://www.culture.go.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง กลุ่มบริหารบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
  http://www.culture.go.th/download/newsfile/20080806140919.pdf

 61. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานศูนย์วิทยาบริการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เพื่อดูแลระบบห้องสมุดิเล็กทรอนิกส์
  สนใจติดต่อสมัครได้ที่
  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จรัญสนิทวงศ์ 32
  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.
  เบอร์โทรศัพท์ 02-424-167 ต่อ 129
  (คุณครูปิ่นทอง )

 62. วิทยาลัยดุสิตธานี รับสมัครบรรณารักษ์

  วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท
  จบการศึกษาตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้น
  ต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามตำแหน่งงาน

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2551 ทุกวัน สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครได้ที่

  วิทยาลัยดุสิตธานี แผนกทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  โทรศัพท์ 0-2361-7805,0-2361-7811-3 โทรสาร 0-2361-7806
  Website : http://www.dtc.ac.th/default/thai/hr/job.html
  http://www.dtc.ac.th หรือ E-mail: hr@dtc.ac.th, thanawat@dtc.ac.th

  ข่าวจาก : LibrarianMagazine.com

 63. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  วุฒิปริญญาตรีด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

  http://www.eau.ac.th/2005/hr/hr.htm
  http://www.eau.ac.th/2005/app_emp/app_thai.html
  http://www.eau.ac.th/

 64. ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน
  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง
  ผู้สนใจสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2551 ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2574-0622 ต่อ 2304-5
  http://www.cccthai.org/Web15_CCC-Work/index.html
  http://www.cccthai.org/th/main/main.php
  http://jobs.narak.com/jobs.php?No=07387

 65. มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบรรณารักษ์ สังกัดประจำสำนักวิทยบริการ

  – วุฒิปริญญาโท ด้านบรรณารักษ์ (จบปริญญาตรีด้านบรรณารักษ์)

  – มีประสบการณ์ในด้านงานห้องสมุด ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

  – มีความรู้ด้านงานบริหารและการจัดการ

  – มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Internet โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

  – มีความ ขยัน ซื่อสัตย์และคุณธรรม มีภาวะการเป็นผู้นำสูง

  – ประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรเป็นดี

  http://www.npu.ac.th/pdf/51/aug/job3teacher.pdf
  http://www.npu.ac.th/main.php

 66. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก
  – วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  – มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office/internet)
  – มีใจรักในการบริการ / สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  – มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  – พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง
  – หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  http://www3.gpf.or.th/EmploymentServlet2
  http://www.gpf.or.th/Thai/GenInfo_History.asp

 67. โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2.ต้องมีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถดูแล
  website ของโครงการฯ และหากมีทักษะทางด้านกราฟฟิคต่างๆจะพิจารณา
  เป็นพิเศษ
  3.มีความกระตือรือล้นสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และทำงานภายได้
  ความกดดันได้ดี
  4.สามารถทำงานและติดต่อประสานงานร่วมกับผู้อื่นและหน่วยงานราชการได้
  ดี
  5.บุคลิกภาพดี

  ลักษณะงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน :
  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และโสตทัศณูปกรณ์ทั้งหมดภายในโครงการ จัดการให้
  การเรียนการสอนดำเนินไปได้ ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
  ภายนอกเเละภายใน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางรัก)
  เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป

  http://www.jobbkk.com/th/job_express/extra_bkk.php?com_id=33481

 68. สถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)
  รับสมัคร ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  – จบการศึกษาด้านบรรณารักษ์
  • มีประสบการณ์ด้านห้องสมุดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครทาง http://www.appjob.com
  หรือส่ง Resume มาที่ info@itim.ac.th
  หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่สถาบัน I-TIM ซอยรามคำแหง 50
  โทรศัพท์02-732-0170-3 ต่อ 205

  สถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)
  ติดต่อ : งานบุคคล ส่วนธุรการและบริการ
  79 ซอยรามคำแหง 50 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์ :02-732-0170-3 กด 0 Fax : 02-375-5150
  http://www.i-tim.ac.th/

 69. บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด รับสมัคร Sales Officer / Sale Supervisor
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • 3. มีประสบการณ์ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 0-5 ปี
  • 4.มีประสบการณ์ด้านงานขายตรงและมีความรู้พื้นฐานในเรื่อง
  Product
  • 5.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ใน
  ระดับดี
  • 6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้ง MS Word, MS Excel
  • 7.สามารถเดินทางได้

  http://www.asiabooks.com/

 70. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างเหมาบริการ
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่โสตฯทัศนูปกรณ์
  http://www.bcnlp.ac.th/document/2008/user51.pdf
  http://www.bcnlp.ac.th/index.php

 71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุงานตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์ / บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  5. ผ่านการฝึกงานด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทำงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม สื่อสารได้ดี และชอบทำงานติดต่อกับบุคคลต่างๆ

  http://www.pr.mut.ac.th/pages/new5_1/new5_1subnew30.html

 72. บรรณารักษ์ท่านใดสนใจโอน สับเปลี่ยนมาทำงานที่ราชภัฏในกรุงเทพฯ สนใจติดต่อ 0879996979

 73. ม. คริสเตียน ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา ด่วน สามารถเริ่มงานได้ทันที
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย

  1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2) มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  3) สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพฯ ได้

  http://www.christian.ac.th/~siam/link/newsADVENTURE.html

 74. สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  รับสมัครตำแหน่ง บรรณารักษ์
  คุณสมบัติ
  – หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  – การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  – มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานห้องสมุด (ถ้ามี)
  – ความรู้ความสามารถพิเศษ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet
  – รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  http://www.kbu.ac.th/job/index.php

 75. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งบรรณารักษ์

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  ๑.๒ มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  ๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีประวัติที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อทางราชการ

  ผู้สนใจขอและยนื่ ใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
  อาคารเรียนที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ระหว่าง
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  http://www.lpru.ac.th/hot_news51/job/staff/Stff_1_230951.pdf
  http://www.lpru.ac.th/hot_news51/job_today.html

 76. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งบรรณารักษ์

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  ๑.๒ มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  ๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีประวัติที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อทางราชการ

  ผู้สนใจขอและยื่น ใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
  อาคารเรียนที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ระหว่าง
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  http://www.lpru.ac.th/hot_news51/job/staff/Stff_1_230951.pdf
  http://www.lpru.ac.th/hot_news51/job_today.html

 77. ม.ราชภัฏรำไพพรรณี กำลังจะเปิดรับสมัครบรรณารักษ์ 2 ตำแหน่ง เร็ว ๆ นี้ค่ะ แล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งค่ะ

 78. ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก?
  ??ะบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง
  รับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำแหน่ง
  บรรณารักษ์ 3 รวม 45 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.-14 พ.ย.51

  อ่านเพิ่มเติมที่
  http://www.perdsorbtoday.com/fileprakard/24_09_20081222243198.pdf

 79. ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำแหน่ง
  บรรณารักษ์ 3 รวม 45 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.-14 พ.ย.51

  อ่านเพิ่มเติมที่
  http://www.perdsorbtoday.com/fileprakard/24_09_20081222243198.pdf

 80. ขอบคุณมากเลยครับคุณ ฺไล-บรา-ลี่ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาอัพเดทข่าวเลย
  หวังว่าคงช่วยกันต่อไปนะครับ

 81. Pasa Intermation Co.,Ltd.รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล (Internet Keyword Administrator)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  จัดทำฐานข้อมูลนามไทย และ การลงทะเบียนของลูกค้า สบับสนุนการตลาดและการขายให้ดำเนินไปตามแผน

  คุณสมบัติ:

  • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ต
  ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีไหวพริบ และละเอียดรอบคอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี

  http://www.jobtopgun.com/jobpost/jobpost?id_emp=5132&id_p=7&jflag=match&id_jsk=555178&date=20081010&mail=2

 82. สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับสมัคร อาจารย์ประจำสำนักวิทยบริหาร
  และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการ 2 อัตรา

  คุณสมบัติ จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี (เจ้าหน้าที่)
  และปริญญาโท สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์
  http://www.pit.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=534

 83. ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี รับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
  ลขที่ 80/8 ถ.ปทุมธานี-สามโคก หมู่ที่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร.02-5934506

  http://samkhok.net/left1/left1_3.aspx

 84. สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
  รับสมัคร นักวิชาการ (บรรณารักษ์)
  ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  http://www.rbru.ac.th/news/attach/5515.doc
  http://www.rbru.ac.th/news/detail.php?No=1063

 85. สำนักหอสมุดกลาง ม. ศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งบรรณารักษ์
  – ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และ
  งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
  ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
  – ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก คนละ 200 บาท
  – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการรับคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ณ สถานที่รับสมัคร และเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร (http://www.lib.su.ac.th)

 86. สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  รับสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์
  ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
  ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 ตุลาคม 2551
  http://person.aru.ac.th/images/stories/person_1/som0062.doc
  http://arit.aru.ac.th/
  http://www.aru.ac.th/index.php

 87. วิทยาลัยทองสุขรับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดโทร ติดต่อ อาจารย์ อนุชา อินพุ่ม มือถือ 0815556063
  โทรศํพท์ 034-229480-97

 88. มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและหอสมุด
  1) สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษ์ และสารนิเทศศาสตร์
  2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารห้องสมุดในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์
  2) มีประสบการณ์งานบรรณารักษ์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอสมัคร ได้ที่
  แผนกบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  เลขที่ 144 หมู่ที่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม
  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  ระหว่างวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือส่งทาง E-mail : supatrak@christian.ac.th
  ทางโทรศัพท์ 034-229-480 โทรสาร 034-229-499

  เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  4. หลักฐานการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือหลักฐานการได้รับการผ่อนผัน หรือยกเว้น จำนวน 1 ชุด
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

  http://www.christian.ac.th/job_%20search/job_announcement.htm
  http://www.christian.ac.th/job_%20search/job.htm

 89. ต้องการย้ายหรือสลับที่ทำงานจาก ม.ทักษิณ, มอ., ม.วลัยลักษณ์, ราชภัฎสงขลา มาในกรุงเทพฯ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะค่ะ ที่ pinky@tu.ac.th ขอบคุณมากค่ะ

 90. ต้องการย้าย แลกเปลี่ยน สลับ หรือ สมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ที่ มอ. ม.วลัยลักษณ์ ม.ทักษิณ ราชภัฎสงขลา กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะค่ะที่ pinky@tu.ac.th

 91. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
  รับสมัครครูอัตราจ้างภาษไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
  จำนวนอย่างละ 1 อัตรา

  http://www.dsr.ac.th/kunew.pdf

 92. ม.คริสเตียน รู้สึกว่าจะได้คนไปแล้ว
  ก่อนไปสมัครลองโทรไปถามก่อนก็ดีค่ะ

 93. ขอบคุณครับคุณ ไล-บรา-ลี่ เพื่อนๆ ที่สนใจก็ลองโทรไปนะครับ
  ส่วนเรื่องงานที ม.คริสเตียน วางใจได้ครับเพราะรู้สึกว่าทางมหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มและคนที่โพสมาให้เป็นคนที่ทำงานอยู่ในม.คริสเตียน เลยครับ (เพื่อนผมเอง)

 94. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ รับสมัครบรรณารักษ์และอื่นๆ หลายอัตรา
  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
  ที่ งานบุคคล สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  ๔ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๒๗๗๗ ต่อ ๕๑๕ – ๖

  http://www.ndmi.or.th/business/pressroom.html
  http://www.jobthaiweb.com/showgov.php?govID=8220

 95. สำนักหอสมุดกลาง ม. ศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งบรรณารักษ์
  – ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และ
  งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
  ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
  – ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก คนละ 200 บาท
  – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการรับคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ณ สถานที่รับสมัคร และเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร (http://www.lib.su.ac.th)

  ประกาศด่วน

  ใครที่สนใจ แล้ว ได้รับข่าวสารไม่ทันอย่างข้าพเจ้า (ขนาดอยู่ข้างในนะ ยังไม่รู้ เซ็งชะมัด)ฟังทางนี้

  ข้าพเจ้าได้ไปสอบถาม ได้การว่า เค้าจะรับสมัครอีก ขยายการสมัครสอบอีก ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 พศจิกายน แต่เค้าไม่ได้ ประกาศทางเว็บนะ อันนี้ไม่รู้ว่ายังไง ทำไมถึงไม่ประกาศทางเว็บ แต่ขยายแปลกๆ จะขยายทำไม ไม่กี่วัน คนที่พึ่งรู้ก็สายอีกละ ไม่แน่ใจมีคนในป่าวนะ แต่อยากให้มาสมัครดู ข้าพเจ้าว่าจะลองไปดูๆเช่นกัน

  ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  เอกบรรณม.ทักษิณมากันเยอะๆนะ เด่วจะโทรบอกกันอีกที ในวันนี้ เพราะมันเหลือไม่กี่วันแล้ว ใครรู้ก็ช่วยกระจายทีนะ

 96. ถ้าได้ข่าวอะไร จะมาบอกอีกที่ เพราะเค้าไม่ลงเว็บ แต่ถ้าสนใจมาถามได้นะ เราว่าอาจสมัครได้จริง เราก็อยากสมัครกัน เพราะที่ทำอยู่เป็นลูกจ้างชั่ว มันน่ากัวชะมัด

 97. รับสมัครงาน Medical Information Specialist 1 ตำแหน่ง

  บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด รับสมัครตำแหน่ง Medical Information Specialist จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงานคือบริการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือลูกค้า รวมทั้งช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับพนักงานขาย ฝ่ายการตลาดของบริษัท โดยลักษณะข้อมูลที่สืบค้นจะอยู่ในรูปแบบของ Scientific information เช่น medical article จากฐานข้อมูลทางการแพทย์เป็นต้น

  จบปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ

  คุณสมบัติ
  มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  อายุไม่เกิน 25 ปี

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร มี 3 วิธี

  1. กรอกใบสมัครได้ที่ บริษัท โรชไทยแลนด์ จำกัด
  2. กรอกใบสมัครผ่านเว็บ http://www.roche.co.th/html/career/Application_Form.aspx
  3. ส่งอีเมล์ CV พร้อมหลักฐานมาได้ที่ Wilaiporn.kukong@roche.com ระบุ “สมัครงาน ตำแหน่ง MIS”

  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อ วิไลภรณ์

  บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด
  ชั้น 27-29 อาคาร รสา ทาวเวอร์ สอง
  เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวง/เขต จตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทร.02 918-2543
  แฟกซ์ 02 937-0212
  http://www.roche.co.th

  ข่าวจาก Young Staff LibrarianMagazine.com

 98. ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 พ.ย. 2551
  http://www.hs.ssru.ac.th/work_job/job001.pdf
  http://www.hs.ssru.ac.th/

 99. กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
  มึตำแหน่งบรรณารักษ์ด้วย ดูกลุ่มตำแหน่ง 326 และ329
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2551
  http://www.atc-rta.com/document/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%95%E0%B9%92.pdf

  http://www.atc-rta.com/document/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf

  http://www.atc-rta.com/document/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9952.pdf

 100. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์บรรณารักษ์
  http://202.29.50.3/news.php?id=214&codetype=5&signal=2&PHPSESSID=88a7189bd49da5ba2c58d13e19faaed6
  http://202.29.50.3/news.php?codetype=5&PHPSESSID=88a7189bd49da5ba2c58d13e19faaed6

 101. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7
  (ห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา)
  วุฒิปริญญาโท ด้านบรรณารักษศาสตร์
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๙ ธ.ค. ๕๑ ในเวลาราชการ
  http://www.chula.ac.th/chula/th/news/career.html

 102. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2552
  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 8 อัตรา และตำแหน่งอื่นๆ
  http://ksb.bangkok.go.th/index.php

 103. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  รับสมัครผู้สนใจงานด้านสารสนเทศ จำนวน ๒ คน
  รับสมัคร 24 พ.ย. ถึง 12 ธ.ค. 2551
  http://www.narama9.go.th/home.jsp

 104. College of Management Mahidol University(Bangkok)
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี เพศชาย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
  สารนิเทศศาสตร์
  • มีความรู้ The Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2)
  และ L.C. Classification, Subject Heading (LCSH)
  • มีทักษะการสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ คือ 07.00-15.00 น. สลับกับ 15.00-23.00 น.
  และทำงานในวันนักขัตฤกษ์ได้
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Web and
  Database Design, Photoshop, Dreamweaver, FlASH MX
  ,Visual Basic, Multimedia Program, etc.
  • หากมีประสบการณ์บรรณารักษ์ห้องสมุด และการจัดหมู่ระบบ L.C.
  หรือสามารถเริ่มทำงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ติดต่อ: คุณธัญพร คงสิมะชาติ หัวหน้าบรรณารักษ์
  โทรศัพท์: 0-2206-2000 Ext. 2511
  http://www.jobtopgun.com/jobpost/jobpost?id_emp=498&id_p=60
  http://www.cmmu.mahidol.ac.th/

 105. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
  บรรณารักษ์และอื่นๆ
  http://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?govID=8487
  http://www.ndmi.or.th/business/notice/files/notice15.pdf
  http://www.ndmi.or.th/business/pressroom.html

 106. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคลากร 4 อัตรา ได้แก่

  บรรณารักษ์ 2 อัตรา
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุ 1 อัตรา
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  http://www.library.ssru.ac.th/news/detailnews.asp?idnews=119
  http://www.library.ssru.ac.th/

 107. ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับสมัครสอบพนักงานราชการ
  ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  ผู้สนใจรับสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี กรมอนามัย ชั้น 2 โทร.045-288-586-8 ต่อ 220 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2552 เวลา 09.00-15.30 น. ในวันเวลาราชการ
  http://www.hpc7.net/

 108. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 21 สาขาวิชาเอก จำนวน 236 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 51 – 21 ม.ค. 52
  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาเอกดังนี้

  1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 33 อัตรา
  2. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 43 อัตรา
  3. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
  4. สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 13 อัตรา
  5. สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 16 อัตรา
  6. สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา
  7. สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 22 อัตรา
  8. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 36 อัตรา
  9. สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา
  10. สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา
  11. สาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
  12. สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 5 อัตรา
  13. สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 3 อัตรา
  14. สาขาวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง จำนวน 1 อัตรา
  15. สาขาวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
  16. สาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 4 อัตรา
  17. สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 7 อัตรา
  18. สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 5 อัตรา
  19. สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา
  20. สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
  21. สาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน 2 อัตรา

  รวมทั้งสิ้น 236 อัตรา
  สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทร.044-812098 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 51 – 21 ม.ค. 52
  อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิก
  http://www.perdsorbtoday.com/fileprakard/chaiyapoom.pdf

 109. ห้องสมุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้องการรับสมัครลูกจ้าง (โครงการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์
  และ วุฒิปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีดได้ดี สนใจติดต่อที่คุณ อารีย์
  0-2202-1534,0-2202-1538 ทุกวันเวลาทำการ
  http://hu.swu.ac.th/hu/viewdetail.aspx?id=53

 110. มศว. รับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ (เงินเดือน 10,788)
  จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2551 – 23 มกราคม 2552 ในวัน เวลา ราชการ
  ณ ชั้น 7 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
  http://lib.swu.ac.th/
  http://news.swu.ac.th/newsdetail.asp?ID=9931
  http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=9931&keyword=%BA%C3%C3%B3%D2%C3%D1%A1%C9%EC

 111. กองทัพอากาศ รับคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์
  และตำแหน่งอื่นๆ หลายตำแหน่ง
  รับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 มี.ค.-อาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 52 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-15.30 น.
  ตรวจสอบดูนะ http://www.rtaf.mi.th/
  http://www.jobthaiweb.com/showgov.php?govID=8687

 112. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2552
  ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์, นักจดหมายเหตุ และอื่นๆ
  http://www.finearts.go.th/th/indexOriginal.php
  http://www.jobthaiweb.com/showgov.php?govID=8686

 113. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ห้องสมุดศูนย์โชติเวช รายละเอียดดูได้ที่
  http://jobs.narak.com/jobs.php?No=09420

 114. เพื่อนบรรณารักษ์สนใจย้ายไปนครศรีธรรมราชติดต่อด่วน เราต้องการกลับปทุมธานี/กทม.

 115. ด่วนเพื่อนบรรณารักษ์สนใจย้ายไปกทม.ติดต่อด่วน เราต้องการกลับปทุมธานี

 116. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครตําแหนง
  บรรณารักษ จํานวน 5 อัตรา และตำแหน่งอื่นๆ รวม 45 อัตรา
  – ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ 2552 (เวนวันหยุดราชการ) ภาคเชา เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบาย เวลา 13.00 – 15.30 น.(ดูรายละเอียดไดที่เวบไซตของกองบริหารงานบุคคล http://www.personal.offpre.rmutp.ac.th.)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.rmutp.ac.th/web_2550/download/Data_52/data_007_100252.pdf
  http://www.rmutp.ac.th/web_2550/download/Data_52/data_016_100252.pdf
  http://www.rmutp.ac.th/web_2550/news.php?readmore=307
  http://www.rmutp.ac.th/web_2550/history_rmutp/his_09.php

 117. College of Management Mahidol University
  รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  ติดต่อ: คุณธัญพร คงสิมะชาติ หัวหน้าบรรณารักษ์
  ที่อยู่: College of Management, Mahidol University 69 Viphavadee Rd., Samsennai, Phayatai, Bangkok 10400
  โทรศัพท์: 0-2206-2000 Ext. 2511 แฟกซ์: 0-2206-2090, 0-2206-2095

  http://www.cmmu.mahidol.ac.th/main/library/index.asp
  http://www.cmmu.mahidol.ac.th/
  http://www.jobtopgun.com/jobpost/jobpost?id_emp=498&id_p=60

 118. มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร บรรณารักษ์ ป.โท 1ตำแหน่ง (เงินเดือน12,610) ป.ตรี 2 ตำแหน่ง (เงินเดือน10,325) และตำแหน่งอื่่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มีนาคม 2552
  http://www.npu.ac.th/pdf/52/feb/job4.pdf
  http://www.npu.ac.th/pdf/52/feb/appication_job5.doc
  http://www.npu.ac.th/main.php

 119. สำนักหอสมุดกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดม ศึกษา ตำแหน่งบรรณารักษ์ ค่าจ้างเดือนละ 12,120 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี
  ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
  http://www.lib.su.ac.th/document/anounce.pdf
  http://www.lib.su.ac.th/main.asp
  http://www.lib.su.ac.th/phet/suhom.htm

 120. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
  1. ตำแหน่งอาจารย์โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

  2. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารนิเทศศาสตร์
  – มีความรู้ ความสามารถในการจัดหา จัดหมู่ และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศในระดับดี
  – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  – มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำ Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  http://www.bsru.ac.th/picnew/regis4-2552.doc
  http://www.bsru.ac.th/main2.php

 121. ประกาศสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
  ตำแหน่ง บรรณารักษ์

  ด้วย สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค จะดำเนิน การคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในสังกัดกลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุ และแต่งตั้ง : บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,900 บาท
  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
  – ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
  – อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ และไม่เกิน 40 ปี
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์
  – มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง internet ได้ดี
  – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว ยินดีบริการ

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 5 ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2590 3883 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2552 ในวัน เวลาราชการ

  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  – ทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  – หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  – ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
  – หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารได้ใบ ส.ด. 9 ) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

  วิธีการคัดเลือก
  จะทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์
  วัน เวลา และสถานที่สอบ
  ทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ ณ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
  การบรรจุและแต่งตั้ง
  บัญชีผู้คัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือก สำหรับตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ในครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก
  การจ้าง
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือก

  ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

 122. รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time จำนวน 2 ตำแหน่ง
  (ช่วยงานใน SCG Experience Library)

  คุณสมบัติ
  • มีบุคลิกดี มุ่งมั่นในงานบริการ กระตือรือร้น กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
  • เพศ ชาย/หญิง
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • มีความรู้ทางด้านการทำงานในห้องสมุดเป็นอย่างดี
  – มีความรู้เรื่องระบบ Dewey และ LC
  – มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในห้องสมุดอย่างน้อย 1 ระบบ
  – มีความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือ,สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  – Excel, Word, Power Point และ อื่นๆ

  รายละเอียดของงาน
  – ช่วยงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ศูนย์ SCG Experience
  – เวลางาน 12.00 – 16.00 และ 16.00-21.00 น. ( สลับกะเข้างาน )
  – ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือและนิตยสาร (จัดเก็บเข้าชั้น , ซ่อมแซมหนังสือและนิตยสาร)
  – ช่วยงานด้านการบริการต่างๆที่มีในห้องสมุด

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
  เลขที่ 1444 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
  แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ
  กรุงเทพมหานคร 10240
  (ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เยื้อง The Crystal Park)
  หากมีข้อสงสัย @ มาที่ saridakik@hotmail นะคะ พี่ชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะ

  ต้องการรับ นักศึกษาฝึกงานหรืออาสาสมัคร ออกแบบเว็บไซต์ชั่วคราว 3 เดือน
  โดย : มูลนิธิ อันเฟรล เมื่อ : 20/01/2009 04:04 PM
  มีเงินเดือนให้เดือนละ 10,000 – 15,000 บาท
  สถานที่ : มูลนิธิ อันเฟรล ถ. รัชดา กรุงเทพ

  หน้าที่รับผิดชอบ
  – ร่วมออกแบบ จัดแตกแต่งหน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งอัพโหลดข้อมูล

  คุณสมบัติ
  – สามารถใช้ Dreamweaver Photoshop
  – มีผลงานของตนเองมาบ้างแล้ว ไม่จำเป็นจ้องมีประสบการณ์
  – ถ้ามีความสามารถ ด้านเขียน ASP PHP เชื่อมต่อฐานข้อมุล ACCESS MYSQL ได้จะดีมาก
  ติดต่อ ชัชวาลย์ ( หรั่ง ) 0891581310
  rang@anfrel.org
  ++ฝากด้วยนะครับ เผื่อมีผู้สนใจ++

 123. ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (บรรณารักษ์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,530.- บาท และเงินค่าครองชีพเดือนละ 1,500.- บาท โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ได้ และมีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเป็นอย่างดี

  ผู้สนใจติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.2552 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2475-3838 หรือ 0-2475-7414

  http://library.rtna.ac.th/web/job/information.pdf
  http://library.rtna.ac.th/index.html
  http://www.rtna.ac.th/

 124. รับสมัครบรรณารักษ์

  Librarian (บรรณารักษ์ ประจำ Offices ที่ Central World)
  เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท

  ทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูล และ จัดเรียงหนังสือ

  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาทางด้านบรรณารักษ์
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด และ เขียน

  สนใจสมัครงาน หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่ คุณนริสรา บุณยเลขา
  เบอร์ติดต่อ 02-260-6393 ต่อ 110 หรือ แฟกซ์ 02-260-6394
  อีเมล์ nb@resourcelinkthailand.com http://www.ResourceLinkThailand.com

 125. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัคร
  พนักงานบริการสารสนเทศ
  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  – จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
  – มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักหอสมุด
  โทร. 02 470 8232
  หรือทางอีเมล kannigar@lib.kmutt.ac.th
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552
  http://www.lib.kmutt.ac.th/news/newsletter.jsp#3676

 126. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ 2 ตำแหน่ง และอื่นๆ
  สมัครได ที่ งานการเจาหนาที่ฯ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
  ตั้งแตวันที่ ๑๑ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
  http://www.pcru.ac.th/pcrupri/filesu/0uc6j4BMon103949.pdf
  http://www.pcru.ac.th/index_pcru_job2.php?pcru_id=0000000106
  http://www.pcru.ac.th

 127. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานหองสมุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัคร ตําแหนง บรรณารักษ์ จํานวน 4 อัตรา
  http://www.rmutsb.ac.th/2008/upload/files/job/prtest/19.pdf
  http://www.rmutsb.ac.th/2008/upload/files/job//prtest/page1.php
  http://www.rmutsb.ac.th/2008/

 128. สำนักงบประมาณ
  ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 7,940 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้ รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์ละจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสาระสังเขป จัดทำคู่มือการ
  ศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษาค้นคว้าการจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
  – วิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ (150 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีปฏิบัติ
  – วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (50 คะแนน)
  ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ควมคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน จึงจะมีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป

  ทักษะ/สมรรถนะ : –
  เงื่อนไข : ไม่รับโอน
  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552
  ประกาศรับสมัคร :
  Website : http://www.bb.go.th
  http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633727959509756388

 129. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลจำนวนหลายอัตรา

  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขยายคณะและสาขาที่จะเปิดสอน จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคคลจำนวนหลายอัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ และหัวหน้าบรรณารักษ์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 13/1 ม.6 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทร.056-334-714
  http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=10255&keyword=บรรณารักษ์

 130. ใครที่ต้องการบรรณารักษ์ขอให้ทำหนังสือไปขอใช้บัญชีบรรณารักษ์3 ของ กศน. ด้วยนะคะเพราะสอบขึ้นบัญชีไว้ตอนนี้เหลืออยู่ 226 คน ค่ะ คนที่รอคอยความหวังจะได้บรรจุเสียทีสอบขึ้นบัญชีไว้เมื่อเดือน มีนาคม 2552 ระยะเวลา 2 ปี ค่ะ ขอความกรุณา

 131. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับบรรณารักษ์ 1 อัตรา
  เพื่อปฎิบัตรงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสูนย์บริการสือและวัสดุการเรียน
  สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาอังฤษ และสามมารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี อัตราจ้าง 10000 บาท เปิดรับตั้งแต่ 1- 30 เมษายน ยกเว้นวันหยุดราชการ สนใจติดต่อรับสมัครได้ที่ห้อง i.s. ตึกโครงการการศึกษานานาชาติ
  อารคาร 4

 132. กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  – อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์
  – มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห้องสมุด หรือเคยเป็นบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  – มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  http://www.m-culture.go.th/
  http://jobs.narak.com/jobs.php?No=10718

 133. กรมควบคุมโรค
  รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 6 ตำแหน่ง
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสารสนเทศศาสตร์สาขาการจัดการสารสนเทศ
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/633748937680312500.pdf
  http://person.ddc.moph.go.th/organize/select/sanha/newsemp.html
  http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633748937680312500

 134. มูลนิธิโรงพยาบาลปิยเวช ประสงค์รับสมัครงาน
  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ด่วน
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณา
  เป็นกรณีพิเศษ
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

  สนใจสมัครงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่
  อ คุณโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
  โทร. 081-8542626
  081-6973999

  ข้อมูลจาก http://librarianmagazine.com/

 135. มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  http://www.pyo.nu.ac.th/EForm-NewsUpload/Documents/Upload/235/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.pdf
  http://www.pyo.nu.ac.th/

 136. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระดับปริญญาโท/เอก
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร / สารนิเทศศาสตร์ / สารสนเทศศึกษา

  http://www.cmru.ac.th/cmrunews/count.php?id=393
  http://www.cmru.ac.th/web51/

 137. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบรรณารักษ์
  – วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ ให้บริการห้องสมุด
  – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการบรรณารักษ ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศ ศึกษา หรือการจัดการสารสนเทศ มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีความรู้ความสามารถในการทำรายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยใช้ MARC
  – มีความรู้ในการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและระบบแพทย์แห่งชาติอเมริกัน

  สนใจสอบถามได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5391-6020-1 โทรสาร 0-5391-6019 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038
  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552
  http://www.mfu.ac.th/

 138. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (1 อัตรา)
  สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
  http://www.ssru.ac.th/news_u2552/april/new2.pdf
  http://www.ssru.ac.th/app/front/home/news_detail.php?id=716

 139. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่ง นักบรรณสารสนเทศ
  http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=200901000445
  http://www2.kmutt.ac.th/

 140. 1. ครูหลายวิชา ดังนี้ วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, ไทย, อังกฤษ, สังคม, คอมพิวเตอร์
  2. ครูฝ่ายธุรการ, ฝ่ายทะเบียนและวัดผล, บรรณารักษ์

  ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้
  – ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
  – สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโท
  – มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้
  – อายุไม่เกิน 40 ปี
  – วุฒิ ปวช. ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  – มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ขอรับเอกสารใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ด้วยตัวเอง ได้ที่
  ฝ่ายบุคลากร ชั้น 4 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 141. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/Part-time

  ถึง ทุกคนค่ะ
  หากน้องๆคนใดต้องการฝึกงาน/สนใจฝึกงาน อ่ายรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะ

  รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time จำนวน 3 ตำแหน่ง
  (ช่วยงานใน SCG Experience Library)

  คุณสมบัติ
  • มีบุคลิกดี มุ่งมั่นในงานบริการ กระตือลือร้น กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
  • เพศ ชาย/หญิง
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4 ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ( หากศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียรู้ /ฝึกงานมากขึ้น)
  • รักงานบริการ และชอบร่วมทำงานกับผู้อื่น
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  – Excel, Word, Power Point และ อื่นๆ

  รายละเอียดของงาน
  – ช่วยงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ศูนย์ SCG Experience
  – เวลางาน สามารถเข้ามาทำงานตั้งแต่ เวลา 09.30 – 20.30 ( ทั้ง 3 คนต้องสลับกะเข้างาน ) เรื่องเวลางานสามารถตกลงกันได้
  – ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือและนิตยสาร (จัดเก็บเข้าชั้น , ซ่อมแซมหนังสือและนิตยสาร)
  – ช่วยงานด้านการบริการต่างๆที่มีในห้องสมุด
  – ได้รับค่าจ้างตามชั่วโมงงานนะคะ

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
  เลขที่ 1444 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
  แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ
  กรุงเทพมหานคร 10240
  (ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เยื้อง The Crystal Park)

  หากมีข้อสงสัย @ มาที่ why_piink@hotmail นะคะ พี่ชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะ
  หรือโทรมาที่ 02-1019900 ต่อ 2004

 142. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.)
  http://jobs.narak.com/jobs.php?No=11227
  http://www.culi.chula.ac.th/

 143. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา
  http://www.it.chula.ac.th/news/20090514_8.pdf
  http://www.it.chula.ac.th/data/news.php#job
  http://www.chula.ac.th/enterprise/thai/job.htm
  http://www.law.chula.ac.th/web/home.php

 144. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รับสมัครบรรณารักษ์
  ผู้สนใจเชิญอ่านรายละเอียดได้ที่

  http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/job_librarian.pdf

  และสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/applicationform.pdf

  http://www.clib.psu.ac.th/

 145. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง “บรรณารักษ์” จำนวน 3 อัตรา
  ftp://library.tu.ac.th/wwwroot/news/Binder1.pdf
  http://203.131.219.172/cms/modules/news/article.php?storyid=17
  http://library.tu.ac.th/cms/index.php

 146. ข่าวด่วนๆ

  ต้องการบรรณารักษ์ไปแทนที่โรงเรียนมารดานุสรณ์ จ.ตราด มีใครสนใจบ้างไหมค่ะ ตอนนี้ต้องการด่วนเลย ไงติดต่อกลับด้วยนะที่เบอร์ 0863991885 เพื่อนเราชื่อสุภาพร รับรองว่าได้ทำงานแน่นอน ที่พักใกล้ที่ทำงาน เงินเดือนตามวุฒิ มีพิเศษด้วยจ้ะ สนใจติดต่อด่วนเลยนะ (ต้องการคนที่จะทำจริงเท่านั้นนะค่ะ)พร้อมเริ่มงานต้นเดือนหน้าเลยจ้า

  ตอบ โพสต์โดย รักที่ไร้หัวใจของใครสักคน

  หมายเหตุ http://www.hi5.com/example.html

 147. 1. รับสมัคร เจ้าหน้าที่คัดสรร สื่อสิ่งพิมพ์ ด่วน 1 อัตรา

  ติดต่อสมัครได้ที่ ร้านนายอินทร์ ทุกสาขา
  หรือ http://www.amarin.co.th

  2. รับสมัคร เจ้าหน้าที่แนะนำหนังสือ 4 อัตรา ประจำสาขา เซนทรัลชลบุรี

  Responsibilities:

  – Recommend company products to customers
  – Increase sales volume to meet sales targets
  – Manage all duties in the store to serve customer needs
  – Responsible for all sale processes and job concerned
  in the shop

  Qualifications:

  – Male / Female, age not over 30 years
  – Bachelor’s Degree in any field or on studying
  Bachelor’s Degree
  – Able to work on shift
  – Able to communicate in English
  – Passion in Service and love to be a salesperson
  – Able to use Ms. Office

  ติดต่อ ที่ http://www.asiabooks.com/cs/service_app.asp

 148. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่
  สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทรศัพท์ 0-2613-2604 , 0-2613-2645 , 0-2613-2646
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552

  http://www.tu.ac.th/news/2009/03/17.htm#520317-055e

 149. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราว
  1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สำนักหอสมุดกลาง)
  2. ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่หอสมุด มศว องครักษ์)
  http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=10749&keyword=บรรณารักษ์
  http://lib.swu.ac.th/pdf/52-05-22.pdf
  http://lib.swu.ac.th/

 150. สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตําแหนงบรรณารักษ์
  จํานวน 1 อัตรา
  http://lib.kps.ku.ac.th/news/jobs/doc052.pdf
  http://lib.kps.ku.ac.th/

 151. สวัสดีชาวบรรณารักษ์

  มีข่าวมาบอก คณะนิติ จุฬาฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ปริญญาโท เงินเดือน 10900 บาท

  http://www.it.chula.ac.th/news/20090601_3.pdf

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะค๊า

  บรรณารักษ์ /คณะ

 152. มีข่าวมาฝาก
  โรงเรียนตันธงชัย จ.ลำปาง
  รับสมัครบรรณารักษ์เงินเดือน 8,300
  หยุดวันจันทร์-อังคาร
  ใครสนใจ mail มานะคะ

 153. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่ง อาจารย์บรรณารักษ์ อัตราค่าจ้าง 8,870 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 830 บาท
  – วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่น ๆ แต่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  http://www.pkru.ac.th/up_news/work_11/work_Rajabhat100.pdf
  http://www.pkru.ac.th/news.php?id=243&codetype=5&signal=2&PHPSESSID=353919491935a83da88c9ae1d9666ea0
  http://www.pkru.ac.th/

 154. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดที่
  http://eds.trang.psu.ac.th/ptw/news/uploaded_files/news_id_1884.pdf

 155. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา สำนักบรรณสารการพัฒนา
  http://202.44.72.18/personel/home/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=78
  http://202.44.72.18/personel/home/images/notification/24-06-52.pdf

 156. งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เปิดรับสมัคร บรรณารักษ์
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1- 3 ก.ค. 2552

  คุณสมบัติ
  1. ปริญญาตรี วุฒิบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. สามารถใช้โปรแกรมห้องสมุดได้
  3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ (นำใบผ่านงานหริอใบฝึกงานมาด้วย)
  4. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  5. ไม่จำกัดเพศและอายุ
  ค่าตอบแทน
  เงินเดือนตามวุฒิ และค่าตอบแทนล่วงเวลา
  ติดต่อ อ.ศันสนีย์ สุวรรณเจตต์ งานวิทยบริการและห้องสมุด
  โทร 0-2467-0571 ต่อ 312 หรือ 086-068-1924

 157. อยากทราบงานบรรณารักษ์ที่จังหวัดอุบลค่ะ
  รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ

 158. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

  รับสมัครถึง 17 กรกฏาคม 2552
  http://www.lib.ku.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=249&Itemid=147
  http://www.lib.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=125

 159. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้
  บรรณารักษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์
  – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
  – ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552
  สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 ภายในกำหนดวันรับสมัคร

 160. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
  (ปริญญาโท)
  รับสมัครถึง 7 สิงหาคม 2552
  http://www.lib.ku.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=249&Itemid=147
  http://www.lib.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=125

 161. ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ดูแลงานด้านการแปลงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ให้อยู่ในรูปแบบ Digital File
  สแกนปกหนังสือ วารสาร หรือสื่ออื่นๆ ตามรูปแบบที่กำหนด
  จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ในลักษณะสื่อ Digital ให้พร้อมสำหรับการให้บริการ
  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  สามารถใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำ Digitization ได้ หรือสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  สามารถใช้โปรแกรมในการตัดแต่งรูปภาพได้
  มีความกระตือรือร้น และมีใจรักในการให้บริการ
  สามารถทำงานเป็นกะได้
  มีความคิดสร้างสรรค์
  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หรือทำงานคนเดียวได้
  หากสามารถใช้โปรแกรมด้าน Multimedia หรือ เขียนโปรแกรมในลักษณะเว็บได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  2.ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  หน้าที่รับผิดชอบ
  ดูแล และบริหารศูนย์เทคโนโลยีภายในสำนักงาน รวมทั้งการควบคุมดูแลระบบข้อมูล ส่วนกลาง ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วางแผน ออกแบบ และติดตั้ง ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และโครงสร้างการจัดเก็บ ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
  วางแผน ออกแบบ และติดตั้ง ระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการ ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของเครื่องทั่วไป เครื่องแม่ข่าย การแบ่งปันข้อมูล และการเชื่อม ต่ออินเตอร์เน็ต
  ดูแล บริหารทีมสนับสนุนการให้บริการทางด้านเทคนิค เพื่อให้การทำงานภายในองค์กร และการให้บริการแก่ผู้ใช้ภายนอก เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
  ติดตั้งและประเมินผล ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
  ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์และระบบต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐาน และนโยบาย
  รับผิดชอบดูแลและกำกับวิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  เพศหญิง / ชาย อายุ 30 -40 ปี
  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการบริหารและติดตั้งระบบข้อมูล และระบบสารสนเทศ หรือมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีประสบการณ์และความเข้าใจอันดี ในด้านการปฏิบัติการระบบเครือข่าย
  มีประสบการณ์และความเข้าใจอันดี ในด้านระบบเครือข่าย LAN/WAN
  มีประสบการณ์และความเข้าใจอันดี ในด้านความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่าย
  มีความรู้ด้านกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ต / อินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์
  มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี

  รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
  ส่งเอกสารการสมัครมาที่: resume@tcdc.or.th
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 664 7667 # 100
  http://www.tcdc.or.th/news.php?act=view&id=170

 162. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร รับสมัครอาจารย์ ปริญญาเอก / โท ทางสารสนเทศศาสตร์ / ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร 10 ก.ค-14 ส.ค 52 ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.stou.ac.th

 163. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 9,530 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,500 บาท

  รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ในเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)

  http://www.nsru.ac.th/news/_shownews.asp?nt=C&nid=0000000999

 164. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎประภาคมอุปถัมภ”
  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  รับสมัคร เจาหนาที่บรรณารักษ
  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
  โทรศัพท ๐๓๔ – ๒๘๖๒๑๔
  http://jobs.narak.com/document/jobs_520828.pdf

 165. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครอาจารย์เพื่อสอนในโปรแกรมวิชา
  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ทุกสาขา
  ** ต้องจบปริญญาตรีด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ **
  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 นี้
  http://www.nrru.ac.th/UserFiles/File/NEWS/job31082552.PDF
  http://www.nrru.ac.th/nrru2008.php?pack=readnews&news_id=1687
  http://www.librarianmagazine.com/

 166. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์และห้องสมุด สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/ประชาสัมพันธ์/
  สื่อสารมวลชน/บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/การจัดการ
  สารสนเทศ/หรือสาขาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีลักษณะเดียวกัน
  – หากมีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษา และหรือในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ภาระงาน
  1. งานประชาสัมพันธ์
  2. งานบริการห้องสมุด
  3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  http://www.wu.ac.th/2552/news/showNewsV.php?id=12818#
  http://www.libraryhub.in.th/2009/09/08/job-require-pr-and-librarian-at-wu/

 167. ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  รับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
  1. วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  2. จัดทำรายชื่อ หนังสือ ตำราเรียน
  3. ฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ ให้นักศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์

  สนใจสมัครได้ทางจดหมายส่งถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ. ประชาชื่นหลักสี่ กทม. 10210 หรือสอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-2954-7300-29 ต่อ 392

  http://www.dpu.ac.th/employment.php?mode=view&id=77

 168. กรมศิลปากร
  ขยาย เวลารับสมัครพนักงานราชการ ตามประกาศฯ ลงวันที่ 27 ก.ค.52 ครั้งที่ 1/2552 ไปจนถึงวันที่ 16 ก.ย.52 และเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อฯ เป็นวันที่ 24 กันยายน 52

  มีตำแหน่งบรรณารักษ์ด้วยนะ
  http://www.finearts.go.th/th/view_detail_news.php?ID=0000000348&ID_Name=ID_News&TBL_Name=tbl_news&Part_File=news
  http://www.finearts.go.th/th/view_detail_news.php?ID=0000000344&ID_Name=ID_News&TBL_Name=tbl_news&Part_File=news
  http://www.finearts.go.th/th/nnews.php?Submit=Clear

 169. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  ถึง 30 กันยายน 2552

  มีตำแหน่งบรรณารักษ์ด้วยครับ
  แต่ต้องสอบ ภาค ก มาด้วยนะ
  รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2589-0481-5 ต่อ 131 ฝ่ายบุคคล
  http://nont-pro.go.th/File0021.pdf
  http://www.nont-pro.go.th/main.php?m=newsupdate&op=detailnewsupdate&NUID=143
  http://www.nont-pro.go.th/main.php

 170. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

  ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
  สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2613-2604, 0-2613-2645, 0-2613-2646

  http://arts.tu.ac.th/tuart/images/jobs/a1.doc
  http://arts.tu.ac.th/tuart/index.php?option=com_content&view=article&id=285:2009-08-18-01-59-29&catid=19:publicize-newscat&Itemid=27

 171. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

  1. ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
  2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  3. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  http://www.lib.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=125

 172. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประจำสำนักวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2552
  http://person.aru.ac.th/images/stories/person_1/2133.doc
  http://www.aru.ac.th/

 173. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา
  และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา
  รับสมัครถึง 8 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอีนด
  http://www.car.chula.ac.th/web/index.php/form/attach/id/82f509f958a1c95db97c71ca2400134cd8fb2b48498dffb7b66189cb59341c77
  http://www.car.chula.ac.th/web/form/news/id/135/

 174. ประกาศโครงการการศึกษานานาชาติ
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  เรื่อง รับสมัครอาจารย์บรรณารักษ์ประจำศูนย์บริการสื่อและวัสดุการเรียนการสอน
  ——————————————

  ด้วยโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของโครงการการศึกษานานาชาติ ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ประจำศูนย์บริการสื่อและวัสดุการเรียนการสอน ในโครงการการศึกษานานาชาติ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 ผู้มีประสบการณ์ทำงานห้องสมุด เข้าใจหน้าที่งานบรรณารักษ์เป็นอย่างดี หรือมีวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี
  สาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือทางการศึกษาเน้นสาขาบรรณารักษศาสตร์
  1.2 มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน เพื่อการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
  การติดต่อประสานงานและการปฏิบัติภาระหน้าที่ประจำวันได้เป็นอย่างดี
  1.3 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมูลผลและอื่น ๆ ที่จำเป็นตามลักษณะงานและภาระหน้าที่ในศูนย์ฯ
  1.4 ไม่จำกัดอายุ สุขภาพแข็งแรง และสามารถทำงานได้เต็มเวลาทุกวัน หรือวันหยุดตามความจำเป็น

  2. อัตราค่าจ้างรายเดือน ตั้งแต่ 12,000.- บาท ขึ้นไป ตามวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้อง I.S. อาคาร 4 โครงการการศึกษานานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2552
  ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ยกเว้นวันหยุดราชการ

  4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
  4.1 ใบปริญญาบัตร ใบคะแนนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  4.2 ใบรับรองประสบการณ์การทำงานห้องสมุด หน้าที่บรรณารักษ์และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบกองเกินทหาร
  4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4.5 ใบรับรองแพทย์
  4.6 ผู้รับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว และ สำเนาทะเบียนบ้าน ( ข้าราชการประจำตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือผู้มียศ
  ไม่ต่ำกว่าร้อยเอก )

  5. การคัดเลือก
  จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบต่อไป

  ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2552

  ( รองศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ ไกรนาม )
  ประธานกรรมการอำนวยการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ

 175. มรภ.ธนบุรี รับสมัครบรรณารักษ์ 2 อัตรา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศรับสมัคร

  บรรณารักษ์ 2 อัตรา

  วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  เว็บไซต์ http://mis.dru.ac.th/promis/module_Vacancy/vacancy.asp?vn1069849855=1
  http://www.dru.ac.th

  โทร. 0-2890-1801-9 ต่อ 4021

 176. โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) ต้องการผู้ที่มีความสามารถในแต่ละตำแหน่งเข้าร่วมงาน
  โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
  1. บรรณารักษ์
  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม – ส่งประวัติพร้อมหลักฐาน :

  โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) 36/9 ม. 4 ซ.รามอินทรา 39 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

  โทร. 0-2521-8222-7

  หรือ ส่งประวัติได้ที่ chariyapat@yahoo.com

 177. สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ตำแหน่งบรรณารักษ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 52 ถึงวันที่ 13 พ.ย. 52
  http://www.kps.ku.ac.th/newkps51/newskps2552/job52/oct2009/w21_01.pdf
  http://www.lib.kps.ku.ac.th/
  http://www.kps.ku.ac.th/

 178. โรงเรียนวังตาลวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 10/2 ม.1 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง
  จ.ราชบุรี 70110 มีความประสงค์รับสมัครครูบรรณารักษ์หรือครูที่มีความประสงค์ต้องการอยู่ห้องสมุด ห้องสมุดมีขนาดไม่ใหญ่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดกลาง หากผู้ใดมีความประสงค์ต้องการทำงานห้องสมุดหรือสามารถดูแลได้ สามารถติดต่อได้ที่ ครูแนน 085-4450215 ได้ตลอดทุกวันทำการค่ะ หรือติดต่อได้ที่e-mailนี้ก็ได้ค่ะ

 179. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่-ดอนเมือง ต้องการรับสมัครหัวหน้าบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือเข้าไปชมได้ที่ http://www.northbkk.ac.th และสามารถโทรมาที่หมายเลข 087-3295504 หรือ 02-9727200 ต่อ 304-305 (อาจารย์ภัทรานิษฐ์)

 180. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  วุฒิป.โท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนเทศศาสตร์ หรือ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  อัตราเงินเดือน : 14,550 บาท

  http://www.lib.ku.ac.th
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/633925135042705000.pdf
  http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633925135042705000
  http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633925137096298750

 181. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
  – วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์
  – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี
  – ปฏิบัติงานที่ห้องสมุด
  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
  2. หลักฐานการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 6
  4. ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  สนใจสมัครงานได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
  ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2354-7025-35 ต่อ1515
  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Web Site http://www.nci.go.th/

 182. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
  http://library.cmu.ac.th/cmul_2009/pdf/announce_apply.pdf
  http://library.cmu.ac.th

 183. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่บริการสารสนเืทศ (เอกสารสนเทศ) ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2552 ในวันเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 2182905
  http://www.car.chula.ac.th/web/form/news/id/153/

 184. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีความประสงค์จะรับสมัคร บรรณารักษ์ (ประจำหัวหิน) (1 ตำแหน่ง)
  คุณสมบัติ:

  – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขา บรรณารักษ์
  และสารสนเทศศาสตร์
  – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่:
  แผนกทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
  16 ถนนมอเตอร์เวย์ (กม. 2) เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  โทรศัพท์ 0-2769-4000-98 โทรสาร 0-2769-4099
  E-mail: hrd@stamford.edu
  http://www.stamford.edu/th
  http://www.jobtopgun.com/jobpost/jobpost?id_emp=4735&id_p=60&id_jsk=555178&reference=jobmatch&datematch=20091111

 185. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
  วุฒิ ปริญญาตรี
  สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
  จำนวนรับ 1 อัตรา
  เงินเดือน 7,940 บาท + OT
  http://mis.dru.ac.th/promis/module_Vacancy/vacancy.asp?vn1069849855=1
  http://mis.dru.ac.th/promis/module_Vacancy/vacancy_detail.asp?vn621247912=1&applyid=2599&positionid=3150&departmentid=356
  http://mis.dru.ac.th/promis/module_Vacancy/apply.asp?vn621247912=2&applyid=2599&positionid=3150&departmentid=356&applytype=12&Check=1

 186. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  รับสมัครบุคคลเพื่อรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  http://kus.kps.ku.ac.th/satit/main/index.php?option=com_content&view=article&id=184:2009-11-04-04-12-17&catid=40:2009-08-16-12-07-39&Itemid=83
  http://kus.kps.ku.ac.th/satit/main/

 187. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
  รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 10,560 บาท (ระดับปริญญาตรี

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศน์ หรือ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  3. พิจารณาการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ให้เลขหมู่หนังสือ ทำดรรชนี บรรณานุกรม สารสังเขป กฤตภาค
  4. เก็บรวมรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องสมุด
  5. ให้คำแนะนำปรึกษา และบริการในการค้นหาหนังสือแก่นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจอื่น ๆ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  http://news.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=429

 188. งานจ้าง 2 ตำแหน่งชั่วคราว 4 เดือนด่วน! (ค่าจ้าง 12,000บาท/เดือน)

  ลักษณะงาน
  – วิเคราะห์เลขหมู่ จัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้ กำหนดหัวเรื่องให้ตรงเนื้อหาของหนังสือ
  – บันทึกข้อมูลหนังสือที่วิเคราะห์เลขหมู่แล้ว ลงฐานข้อมูลคอมฯ
  – พิมพ์สติกเกอร์เลขหมู่ติดที่สันหนังสือ
  – สามารถปฏิบัติการที่ตัวเล่มหนังสือได้ เช่น เขียนเลขหมู่หนังสือ เลขประจำตัวผู้แต่ง เล่มที่หรือฉบับที่ หลังปกในหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ
  – มีความรู้การลงรายการ AACR II และ มาตรฐานการลงรายการของ US MARC
  – สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปห้องสมุดอัตโนมัติได้

  ขอบเขตการทำงาน
  – ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ
  – หนังสือจำนวน 8,000 เล่ม
  – สรุปรายงานทุกเดือน

  สนใจติดต่อ บ. เกทซอฟท์ คอร์ปอร์เช่น จำกัด
  02-5744255, 084-1330594

 189. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล

  อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง

  รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล

  ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี

  วุฒิปริญญาตรี การจัดการสาระสนเทศ บรรณารักษ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

  มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูล สื่อ เทคโนโลยี

  มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

  มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ เรียนรู้เร็ว

  ทัศนคติ, มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น

  ประสบการณ์ในสายงานห้องสมุด, สาระสนเทศ 1-2 ปี

  รายละเอียด ที่ http://www.amarin.co.th/corp/Joinus.aspx

 190. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ :
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน(อัตราจ้างเหมา) 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งทางด้านบรรณารักษ์ 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งทางด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

  ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 053-873194
  [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
  http://www.library.mju.ac.th/images/stories/pdf/nk_recruit.pdf
  http://www.library.mju.ac.th/
  http://www.mju.ac.th/

 191. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ประกาศรับสมัครบุคลากร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
  25 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2553
  http://www.senate.go.th/postweb/bk_data/854.pdf
  http://www.senate.go.th/2009/

 192. เป็นครูบรรณารักษ์อยู่จังหวัดอุดรธานี ต้องการย้ายสับเปลี่ยนกับครูบรรณารักษ์โรงเรียนใดก็ได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือใกล้เคียง เพื่อกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ มีคำแนะนำติดต่อ bitong22@hotmail.com ด้วยนะคะ

 193. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครบรรณารักษ์1 อัตรา

  เอามาให้ทุกตำแหน่งเลยนะครับ เพราะมีบางตำแหน่งไม่ระบุสาขาด้วย

  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

  1. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ) 2 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท

  – วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษา

  2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 2 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท

  – วุฒิ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

  3. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดคณะ เงินเดือน 7,940 บาท

  – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

  – มีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ติดต่อประสานงาน รวมทั้งควบคุมดูแล การ เก็บรักษา และซ่อมแซมหนังสือ เป็นต้น

  4. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เงินเดือน 7,940 บาท

  – วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ บัญชีพื้นฐาน และการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์

  ตำแหน่งที่ 1-4 มีความรู้การใช้โปรแกรมคอม พิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  5. เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 7,940 บาท

  – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

  6. พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานอธิการบดี

  – เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ มีความรู้ความชำนาญ เส้นทางจราจร

  สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 (เว้นวันหยุดราชการ)

  ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

  1. พนักงานวิชาการ สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์

  – วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

  2. นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

  – วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา การบริหารรัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์

  – ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  – มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี

  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

  – วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

  – หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนโปรแกรม PHP หรือมีประสบการณ์ฐานข้อมูล My SQL และรายงานผ่าน Crystal Report จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน

  – วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

  – มีประสบการณ์การใช้งานระบบสารสนเทศ

  – สามารถทำเว็บไซต์ได้ สามารถซ่อมบำรุงคอม พิวเตอร์ได้

  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญา) สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) 1 ฉบับ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ) สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 (เว้นวันหยุดราชการ)
  ที่อยู่ : 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

 194. โรงเรียนอนุสาส์นวิทยา สมุทรปราการ รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา

  โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ 160 ถนนเทศบาล 12 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เปิดรับสมัครครูบรรณษรักษ์ สนใจติดต่อ 02 – 702 2626 หรือ 081 – 6892507 E-mail : Tor_naris@hotmail.com

 195. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริกา

  1 ตำแหน่ง – วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์

  – มีประสบการณ์และผ่านการทดลองปฏิบัติงานในการทำงานเกี่ยวกับงานห้องสมุดไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัคร

  ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
  รายละเอียด http://www.nrru.ac.th/UserFiles/File/Document/2010-01-24.PDF

 196. สถาบันทันตกรรม รับ เจ้าพนักงานธุรการ (บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2553) ช่วยงานบรรณารักษ์

  ประกาศรับสมัคร : 01 กุมภาพันธ์ 2553
  รายละเอียด : ด้วยสถาบันทันตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

  1. คุณสมบัติทั่วไป
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.2537 โดยอนุโลม ดังนี้
  1.1 มีสัญชาติไทย
  1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
  1.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  1.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
  1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  1.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  1.10 ไม่เป็นผู้เคยรับต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
  ทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  ว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
  1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

  2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราจ้างเดือนละ 7,100 บาท
  – เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ทางบริหารธุรกิจ
  – เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยงานสารบรรณ
  – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
  และ Internet ได้ดี
  – มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น
  2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันทันตกรรม

  3. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

  4. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) ขนาด 3×4 ซม. หรือ 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
  4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
  4.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  4.4 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
  4.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
  4.6 ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน
  4.7 ใบรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

  5. วัน เวลา และสถานที่สอบ
  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  6. วิธีการคัดเลือก
  คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือสอบข้อเขียน หรือวิธีปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้สมัครต้องสอบผ่าน Competency ของสถาบันทันตกรรม ดังนี้
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
  2. การบริการที่ดี ระดับ 1
  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 1
  4. จริยธรรม ระดับ 1
  5. ความร่วมแรงร่วมใจ ระดับ 1

  7. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  สถาบันทันตกรรม จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ และสำหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ วันประกาศผลการสอบ เมื่อมีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

  8. การบรรจุและแต่งตั้ง
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  ที่อยู่ : สถาบันทันตกรรม ซอยบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  Tel / Fax : 0 2588 4005 – 8

 197. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับบรรณารักษ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(มทร.พระนคร) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักวิทยาการและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ทุกสาขา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร โทร.0-2282-9009-15 ต่อ 6061 – 6067 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันนี้

 198. ห้องสมุดสถาบันร่วมผลิตแพทย์เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

  ห้องสมุดสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวทยาลัยรังสิต (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยฯ)
  เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ – เพศหญิงอายุไม่เกิน 28 ปี จบปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  สนใจติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้

  ติดต่อ พรนิภัค
  โทร.081 8123856

 199. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จ.สุพรรณบุรีรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด 1 อัตรา

  วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จ.สุพรรณบุรี ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด 1 อัตรา (อัตราจ้าง)

  คุณสมบัติ : จบ ป.ตรี (บรรณารักษ์), หรือ ป.ตรี(เอก:ภาษาไทย) (โท:บรรณารักษ์)

  สนใจติดต่อ : อาจารย์ศุภชัย 08-6808-8144

 200. บ้านอารีย์ ห้องสมุด ต้องการรับสมัคร บรรณารักษ์ ประจำ 1 ตำแหน่ง

  – ติดต่อหาหนังสือ เข้าห้องสมุด
  – ใช้คอมพิวเตอร์ได้
  – ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

  สนใจสมัครได้ที่ บ้านอารีย์
  เลขที่ ๑๗/๑ ซอย อารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
  พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  โทร : ๐๒-๒๗๙-๗๘๓๘ คุณปุก คุณโบ หรือ 022473412-4 คุณหนุ่ย

  เพิ่มเติม http://www.pantipmarket.com/items/9766947

 201. มก.ฉกส.ประกาศขยายเวลารับสมัครบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 นั้น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2553 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการร่วมมก.ฉกส. โทร.042-725005

  รายละเอียด http://www.csc.ku.ac.th/uploadnew/upload/rib2-53.pdf

 202. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บรรณารักษ์ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
  การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
  3 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4 อายุไม่เกิน 35 ปี

  เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

  http://www.psuwit.psu.ac.th/images/stories//teacher_2553.pdf
  http://www.psuwit.psu.ac.th/index.php

 203. ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ : กัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้สู่อิสรภาพ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของมูลนิธิสานแสงอรุณ เป็นแหล่งแหล่งบริการความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้
  และเสริมสร้างโลกทัศน์ โดยรวบรวมวรรณกรรมที่มีคุณค่า ทั้งไทยและต่างประเทศที่แปลเป็นภาษาไทย วรรณกรรมเยาวชน พร้อมหนังสือสุขภาพ กาย ใจ ปรัชญา
  ศาสนา ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
  เปิดรับสมัครบรรณารักษ์ มีคุณสมบัติดังนี้
  1. รักการอ่านและงานดูแลหนังสือ
  2. รับข่าวสารสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  4. ละเอียด รอบคอบ และมีวินัย
  ส่งเอกสารสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7มีนาคม 2553
  ส่งถึง ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ เลขที่ 64 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพ 10500
  โทร 0 2237 0080 ต่อ 101 อีเมลล์ tuinui_may@hotmail.com

 204. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท รับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียด

  – บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ให้บริการยืม-คืน ที่เคาร์เตอร์
  – บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศจาก OPAC และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  – ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเล่มวารสาร
  – ตรวจสอบรายชื่อวารสารจำหน่ายออก

  คุณสมบัติ

  อายุไม่เกิน 30 ปี
  มีใจในการให้บริการ
  มีทักษะในการค้นหาสารสนเทศ
  ผลการศึกษา (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  เงินเดือน

  10,000-12,000 บาท
  สวัสดิการ

  ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ มีประกันสังคม กองทุนสำรองเชียงชีพ สวัสดิการเรียนฟรีสำหรับบุตรและน้อง ตรวจสุขภาพประจำปี ประเมินผลการทำงานพื่อขึ้นเงินเดือนปีละครั้ง หยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 2 ครั้ง มีรถรับส่ง เป็นต้น
  สถานที่ทำงาน

  คลองเตย กรุงเทพมหานคร

  ที่อยู่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  119 ถ.พระราม 4 แขวงบคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
  เบอร์ติดต่อ: 0-2350-3623
  แฟกซ์: 0-2401-1516
  เว็บไซต์: http://www.bu.ac.th

  สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

  http://www.bu.ac.th/NewsandInform/f_job.html

 205. โรงเรียนกสิณธร อนุสรณ์ รับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

  ตำแหน่ง ครู บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
  วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2553
  เงินเดือน ตามตกลง
  วุฒิที่รับ ปริญญาตรี
  รายละเอียด ดูแลห้องสมุด สอนวิชาห้องสมุด

  คุณสมบัติผู้สมัคร – จบวุฒิการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์
  – มีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  – หากที่พักอยู่ใกล้โรงเรียนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  – มีใจรักในความเป็นครู

  สถานที่ทำงาน เลขที่66/4 หมู่ที่5 ซอย- แขวงบางไผ่ เขต บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  วิธีการรับสมัครงาน สมัครได้โดยตรงที่โรงเรียนกสิณธร อนุสรณ์ สมัครผ่านทางเวปไซด์ สามารถส่ง Resume ได้ที่ kasintorn_academy@yahoo.com

  โรงเรียนกสิณธร อนุสรณ์ (Kasintorn Academy)
  เลขที่ 66/4 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  ติดต่อคุณ : ฝ่ายบุคคล
  โทรศัพท์: 02-421-2121 โทรสาร: 02-444-4413

 206. Ultimate Beverage Product Co.,Ltd รับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

  Responsibilities:

  จัดทำสารบาญและระบบการจัดเก็บเอกสารของแผนกกฏหมายทั้งหมด, เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องและติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Requirements:

  – เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

  – วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

  – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่องแคล่ว

  – มีความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด
  962 ซ.ลาดพร้าว47(สะพาน2) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 02-9332353-54 / 02-5385556 ต่อ 400 แฟกซ์ : 02-5388144
  อี-เมล์ : somjaik@aromathailand.com
  เว็บไซต์ : http://www.aromathailand.com ติดต่อ : คุณสมใจ

 207. เทศบาลเมืองพัทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 95 อัตรา

  คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเมืองพัทยาแทนเมืองพัทยาเฉพาะสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จำนวน 95 อัตรา ดังนี้
  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ครูผู้ช่วย
  1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 18 อัตรา
  2. วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
  3. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 5 อัตรา
  4. วิชาเอกสถิติ 1 อัตรา
  5. วิชาเอกการวัดผลการศึกษา 3 อัตรา
  6. วิชาเอกภาษาไทย 9 อัตรา
  7. วิชาเอกสังคมศึกษา 10 อัตรา
  8. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 10 อัตรา
  9. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
  10. วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา
  11. วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
  12. วิชาเอกเคมี 1 อัตรา
  13. วิชาเอกเกษตร 2 อัตรา
  14. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 2 อัตรา
  15. วิชาเอกพลศึกษา 4 อัตรา
  16. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
  17. วิชาเอกดนตรีไทย 3 อัตรา
  18. วิชาเอกดนตรีสากล 5 อัตรา
  19. วิชาเอกศิลปศึกษา 5 อัตรา
  20. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา
  21. วิชาเอกนาฏศิลป์ 2 อัตรา
  22. วิชาเอกบรรณารักษ์ 4 อัตรา
  23. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
  – เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ท.กำหนด โดยผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือได้รับประกาศนียบัตรที่ ก.ค.รับรองให้ใช้เป็นหลักฐานได้ โดยไม่ต้องตรวจนับหน่วยกิต
  – เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือได้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครูสภาแล้ว
  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอซื้อใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบุคลากร ทางการศึกษา สำนักการศึกษาเมืองพัทยา โทร.0 3825 3220, 0 3825 3280 หรือเว็บไซต์ http://www.Pattaya.go.th

 208. โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคารได้เปิดรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา

  โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอบ้านบึง โดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนมากว่า 56 ปี โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่ มีบุคลากรครูถึง 98 คนและนักเรียนกว่า 2,100 คน ได้รับการรับรองคุณภาพ
  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ
  ที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการและด้านมารยาท ระเบียบวินัยของนักเรียน จนปัจจุบันถือเป็นโรงเรียนประถมศึกษาอันดับหนึ่งของตำบลบ้านบึง
  สถานที่ตั้งของโรงเรียน อยู่ในแหล่งที่มีสาธารณูปโภค อุปโภค และบริโภคครบครัน โดยโรงเรียนตั้งอยู่
  ห่างจากตลาดตำบลบ้านบึงเพียงระยะเดิน 5 นาที ห่างจากตัวอำเภอเมืองเพียง 15 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด เช่น ชายหาดบางแสน และเมืองพัทยา ตลอดจน การเดินทางไป-กลับกรุงเทพฯ สามารถทำได้สะดวก ใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเส้นทางสายมอเตอร์เวย์หรือระบบขนส่งมวลชน
  ที่ให้บริการตลอดวัน
  อนึ่ง โรงเรียนให้ความสำคัญกับบุคลากรครูและพนักงานอย่างยิ่ง โดยได้จัดสวัสดิการที่เอื้ออำนวยต่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรทุกคน กล่าวคือ นอกจากสวัสดิการเบื้องต้นที่พึงได้รับจากการเป็นบุคลากรครูสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนแล้ว โรงเรียนยังจัดที่อยู่อาศัยรวมค่าน้ำ ค่าไฟ และอาหาร 3 มื้อให้กับบุคลากรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ โรงเรียนมีความภูมิใจที่บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข บุคลากรจำนวนไม่น้อยทำงานกับโรงเรียนเป็นระยะเวลานานเกินกว่าสิบปี

  ขณะนี้ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคารได้เปิดรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา

   ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
   ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
   ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
   ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
   ครูบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
   ครูปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

 209. รับสมัครงาน

  มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ด่วน)

  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ การศึกษา : ปริญาตรีหรือโท สาขา : บรรณารักษ์ เงินเดือน : ตามตกลง
  เริ่มรับสมัครวันที่ : 12 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ ยังรับสมัครด่วน จำนวน : 4 อัตรา

  กรุณาส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายได้ที่
  สำนักบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชธานี
  เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  โทร 045-319900 FAX (045) 319-911
  หรือส่ง E-mail : jobs@rtu.ac.th [
  เพื่อนๆบรรณารักษ์ทางภาคอีสาน เด้อคับ
  รายละเอียด
  http://jobs.rtu.ac.th/Default.php

 210. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative & Design Center (TCDC)
  รับสมัคร Project Coordinator ของ http://www.tcdcconnect.com

  คุณสมบัติ

  •สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  •สามารถทำ Banner และใช้โปรแกรม Adobe ทุกประเภทได้ (เช่น Photoshop, Illustrator , Flash เป็นต้น)
  •มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำรูปภาพประกอบบทความในเว็บไซต์
  •ต้องมีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ในการจัดทำเว็บไซต์
  •ไม่จำกัดเพศและอายุ
  •มนุษย์สัมพันธ์ดี – บุคลิกภาพดี
  •มีความรับผิดชอบสูง และ ละเอียดรอบคอบ
  •ตรงต่อเวลา
  •ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2553

  สนใจติดต่อ คุณสุทธิลักษณ์ โทร. 02-664-7667 ต่อ 101
  หรือส่งประวัติพร้อมตัวอย่างผลงานมาที่ sutthilak@tcdc.or.th

 211. มีการรับสมัครขรก. สพฐ. ในเขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่ง แต่มีความรู้สึกว่าอัตราการบรรจุตำแหน่ง บรรณารักษ์/ครูบรรณารักษ์น้อยมาก ทั้งที่ความจริงแต่ละโรงเรียนขาดแคลนบรรณารักษ์ขั้นวิกฤติ ฝากแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับ

 212. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ มีความประสงค์จะรับสมัครบรรณารักษ์

  บรรณารักษ์ ห้องสมุด วุฒิปริญญาตรี เอกบรรณารักษ์ เงินเดือนตามวุฒิ
  ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 212 ซ.กรุงเทพนนท์21 (วัดเซิงหวาย) ถ.กรุงเทพนนทบุรี บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  โทรศัพท์ 02-5872934 ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2553

 213. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด และบรรณารักษ์

  รับสมัคร
  1. เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง
  2. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ
  -วุฒิ ป.ตรี ด้านที่เกี่ยวข้อง
  -อายุ 20-35
  -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -เพศหญิงทั้ง 2 ตำแหน่ง

  …………………………………………………….

  สมัครได้ที่ งานบุคคล/ธุรการ (คุณณัฐนันท์)
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  22/3 หมู่ที่ 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทร.: 02 880-4659 , 02 884-1852, 02 880-4803

 214. โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ รับสมัครบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงาน : 1.รับผิดชอบดูแลงานบริการยืม-คืน หนังสือของห้องสมุดโรงเรียน 2.ดูแลงานห้องสมุดของโรงเรียน

  สวัสดิการ : กองทุนสวัสดิการ,โบนัส

  เพศ/อายุ : ชาย หรือ หญิง อาย ุ 23 ปี ขึ้นไป
  วุติการศึกษา : ปริญญาตรี
  เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
  คุณสมบัติ : 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บรรณารักษ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1 ปี 3.มีความรู้ความชำนาญในงานห้องสมุด 4.รักในงานการให้บริการ

  โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ (บริษัท วิสดอมเอ็ดยูเคชั่น จำกัด)
  262 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
  โทรศัพท์ : 0-5384-5133 แฟกซ์ : 0-5384-5137 อีเมล์ : info@payaptechno.ac.th website : ผ่านเวบไซต์รับสมัครงาน talitsara03@gmail.com
  ติดต่อคุณ : พนิดา / อรพินท์/อลิศรา

 215. โรงเรียนเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน รับสมัคร ครูบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

  ตำแหน่งงาน ครู

  2.1 ภาษาไทย

  2.2 บรรณารักษ์

  2.3 พละศึกษา

  2.4 แนะแนวการศึกษา

  2.5 ครูงานปกครอง

  2.6 คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  1.บุคลิกภาพเหมาะสมเป็นครู

  2.มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  3.มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ มีประสบการณ์ด้านการสอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  สนใจติดต่อ อ.สุเทพ พุทธโม โทร 081-4926824,02-3373101-2 โทรสาร 02-3373829 http://www.ttec.ac.th

  โรงเรียนไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เทคโนโลยี เลขที่ 46/7 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว – บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 216. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัคร ผอ. สำนักหอสมุด (ป.ตรี ก็สมัครได้)

  ตำแหน่งฝ่ายบริหาร
  1. หัวหน้าสำนักหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. หัวหน้าสำนักหอสมุด ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางบรรณารักษ์ศาสตร์
  หากจบวุฒิปริญญาโท ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ได้

  2. ทุกตำแหน่ง ต้องมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับใช้งานได้

  สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 2
  วันทำการ : วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. , โทรศัพท์ 02 – 8785060
  URL : http://human.siamtechu.net

 217. ร.ร โตโยต้า จ. ฉะเชิงเทรา รับ บรรณารักษ์

  ร.ร โตโยต้า (เป็นโรงเรียนอยู่ในเครือของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ปรเทศไทย)
  สนใจทำงานติดต่อได้ที่ 038-092103
  เงินเดือนจบใหม่ (ไม่มีประสบการณ์ 10,600 บาท
  ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาอีกที แต่ไม่น่าเกิน 12,000
  1. มีโอที
  2. มีโบนัส
  3. มีค่าอาหาร 1500 บาทต่อเดือน
  4. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
  5. มีรถรับส่งพนักงาน (ในกรณีอยู่ในกรุงเทพฯ และแปดริ้ว)

  การทำงาน คือ ดูแลห้องสมุด สอนในวิชาสามัญ โรงเรียนเปิดสอนในระดับ ปวส. มี 2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีรถยนต์ และ เทคโนโลยีการบริการรถยนต์
  เพื่อนร่วมงานดีน่ารัก

  ที่นี่ดีจริงๆ ค่ะ แต่งานหนักหน่อย ทำงาน 08.00 – 17.00 น. อยู่ในรูปบริษัทค่ะ

  สนใจ E-mail มาคุยกันได้นะค่ะ พอดีสอบบรรจุข้าราชการได้เลยลาออก (จริงๆแล้วไม่อยากออกเลย) ni_cha_nun@hotmail.com

 218. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบรรณารักใหม่ 5 ตำแหน่งจ๊ะ
  สมัครได้ตั้งแต่ 9 เม.ย. -31 พ.ค. 53
  ถ้าใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่นะจ๊ะ

  http://203.131.219.172/cms/modules/news/article.php?storyid=68

 219. ตอนนี้ทำงานบริษัทอยู่ค่ะ อยากเปลี่ยนงาน อยากเป็นบรรณารักษ์ค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 220. ค่อยๆลองหาครับ เป็นกำลังใจให้ครับ ช่วงนี้ หางานยากมากๆ เลย ในช่วงนี้ถ้าต้องการหารายได้เสริม ลองมองหา งาน part time ทำดูครับ

 221. สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัคร บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่ 1 – 24 มิ.ย. 2553

  ทำงานด้านวารสารและหนังสือพิมพ์

  รายละเอียดตามลิ้งเลยค่ะ

  http://www.rmutr.ac.th/images/stories/pdf_file/scan0424.pdf

 222. ห้องสมุดเฉลิมฯ อ. บ้านแพ้ว จ.นครปฐม รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อ 034-850467 หรือทางเว็บไซค์ กศน.บ้านแพ้ว

 223. คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับบรรณารักษ์ 1 อัตรา

  รายงานข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งว่า คณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเภสัชศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือ สารนิเทศศาสตร์ หากมีประสบการณ์ด้านบรรณารักษ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5596 3611 ในวันและเวลาราชการ

 224. สำนักหอสมุด ม.กรุงเทพ
  คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ได้
  ผลการศึกษา (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  ไม่จำกัดเพศ
  อายุไม่เกิน 30 ปี

 225. ขอแก้ข้อมูลหน่อยค่ะ

  ห้องสมุดเฉลิมฯ อ. บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อ 034-850467 หรือทางเว็บไซค์ กศน.บ้านแพ้ว

  งานสนุกค่ะ วางแผนงานและโครงการไว้หมดแล้ว
  อยู่กันแบบครอบครัว ผอ.ก็คุยง่าย
  อยากให้ได้ไปทำงานกัน
  ที่นี่เค้าสนับสนุนทั้งเรื่องอบรม เรียน และไปสอบบรรจุข้าราชการ
  ตอนนี้สอบบรรจุได้แล้วเลยออก
  มีคนมาสมัครใหม่แล้วแต่เค้าก็ออกไปเรียนต่อ
  ถ้าใครสนใจก็โทรไปเลยนะค่ะ

 226. มรภ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา (สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ)

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานตามสัญญา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๕)
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง
  พนักงานตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๔)

  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
  ๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานตามสัญญาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำแหน่งและคุณวุฒิที่จะทำการสอบ
  คัดเลือก ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
  ๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
  โดยอนุโลม
  ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
  ๒.๓ เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติเสื่อมเสียในทางราชการ และเอกชน
  ๒.๔ เป็นบุคคลที่มีที่พัก และยานพาหนะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานทั้งใน และนอกเวลาราชการ
  ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครซื้อใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ ๒๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ –
  ๑๕.๓๐ น. และกรอกข้อความต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
  ๓.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
  ๓.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript of Record) ซึ่งแสดง
  หรือระบุว่าเป็นผู้ได้รับวุฒิตามคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย
  และจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (หากเป็นสถาบันการศึกษาใน
  ประเทศไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทยประกอบการสมัคร)
  ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
  ๓.๔ สำเนาบัตรประชาชน
  ๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี และ
  ถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
  ๔. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
  ๔.๑ ผู้สมัครเข้าการสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบ
  สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
  ๔.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่
  ๔.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
  ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตามตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก
  ในอัตรา ดังนี้
  – ตำแหน่งนักวิชาการ คนละ ๔๐ บาท
  – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค / ธุรการ / ปฏิบัติการ คนละ ๓๐ บาท
  ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณ
  ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ หรือ http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel

  ๗. วัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
  ๑. การใช้ภาษาไทย
  ๒. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
  ๓. สารสนเทศ
  ๔. จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ์
  ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  ๖. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
  ราชการ

  ภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
  สถานที่สอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  ๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ และให้ผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

  ๘.๑ วัน เวลา สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และสัมภาษณ์

  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. –
  สัมภาษณ์ ๑๐.๓๐ น. –
  สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๙. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ำกว่า
  ร้อยละห้าสิบ ความรู้วิชาเฉพาะตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบและ
  ได้คะแนนรวมทั้งหมดทุกภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบ

  ๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
  ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือ
  http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel

  ๑๑. การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
  ๑๑.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับคะแนนสูงสุดไปหาคะแนน
  ต่ำสุดตามลำดับ หากมีผู้สอบคัดเลือกได้เกินจำนวนอัตราที่กำหนดจะขึ้นบัญชีไว้เพื่อเรียกบรรจุ เมื่อมหาวิทยาลัยต้องการ
  เพิ่มจำนวนจนกว่าจะมีการสอบคัดเลือกใหม่ บัญชีเก่าจึงให้ยกเลิก นับแต่วันประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครั้งใหม่
  เป็นต้นไป
  ๑๑.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีคุณวุฒิสูง แต่นำคุณวุฒิต่ำมาสมัครสอบเมื่อสอบแข่งขันได้ และ
  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
  ๑๑.๓ กำหนดรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชั้น ๕ และเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๑๒. ระเบียบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
  ๑๒.๑ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  ๑๒.๒ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกไปในวันทดสอบ และต้อง
  วางบัตรประจำตัวสอบไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทำการทดสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวทดสอบกรรมการกำกับห้องสอบจะ
  ไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบได้

  ๑๒.๓ ผู้เข้าทดสอบต้องไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเริ่มทดสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา
  เข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  ๑๒.๔ ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเชื่อฟังคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการกำกับการสอบเกี่ยวกับ
  การปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
  ๑๒.๕ ผู้เข้าทดสอบผู้ใดทดสอบเสร็จก่อนผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องทดสอบ และไม่กระทำ
  การใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทดสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที
  หลังจากเริ่มทดสอบไม่ได้
  ๑๒.๖ หากผู้เข้าสอบคัดเลือกมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
  ให้รีบแจ้งต่อกรรมการคุมสอบ หรือประธานสนามสอบในทันทีเพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม
  การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
  ๑๒.๗ หากผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบทุกภาค
  ๑๒.๘ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องทดสอบ
  ๑๒.๙ ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องนำปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณ์อื่น ๆ ไปเอง ส่วนกระดาษ
  เขียนตอบหน่วยทดสอบจะจัดให้ และห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องทดสอบโดยเด็ดขาด
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  บัญชีรายชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาที่จะดำเนินการสอบ คัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าทำงาน
  ในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  นักวิชาการบรรณารักษ์
  วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์
  เงินเดือน : ๗,๙๔๐.-
  จำนวนที่รับ : ๑ อัตรา
  สังกัดที่รับ : โรงเรียนสาธิต

  บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์
  – ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
  – อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

 227. โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
  รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ด่วน) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-253231-2 (อ.ปริยานุช)

 228. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับบรรณารักษ์ ค่ะ
  เข้าไปดูที่เว็ปของคณะได้เลยค่ะ

 229. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 12 ตำแหน่ง
  รวมทั้งบรรณารักษ์ด้วยครับ
  (บัดนี่-29 เม.ย.54)
  http://www.sheetram.com/upload/job_download/04_04_20111301929025.pdf
  http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=7677

 230. ช่วงนี้ข่าวรับสมัครบรรณารักษ์มากมายเหลือเกิน ใตรที่บอกว่าจบบรรณารักษ์แล้วจะมีงานทำหรอ
  ต้องลองดูนี้ครับ จัดหนักไปเลย
  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด ประกาศรับสมัครบรรณารักษ์
  http://203.131.219.172/cms/modules/news/article.php?storyid=119
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สำนักวิทยบริการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และบรรณารักษ์
  http://www.src.ku.ac.th/services/File_news/2554/Apr/JB27_142419.pdf
  3. หอสมุด มศว องครักษ์ ประกาศรับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา
  http://oklib.swu.ac.th/
  4. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
  http://www.oas.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=433&Itemid=1
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
  http://www.up.ac.th/News_Read.aspx?itemID=626

  เอามาจะครบทุกภาคแล้ว ลองดูตามความต้องการได้เลยครับ

 231. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 12 ตำแหน่ง
  รวมทั้งบรรณารักษ์ด้วยครับ
  (บัดนี่-29 เม.ย.54)
  http://www.sheetram.com/upload/job_download/04_04_20111301929025.pdf
  http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=7677

 232. โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดโรงเรียน
  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาวุฒิปริญาตรีบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องสมุดโรงเรียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ถ้ามีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติจะพิจาณาเป็นพิเศษ
  เอกสารในการสมัคร
  1. สำเนาหลักฐานเอกสารวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6เดือน)
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  ติดต่อ โทรศัพท์ 074-253231-2 , 074-253994 โทร.081-9596007 โทรสาร 074-360080 อ.วีนัส

 233. Luck_eay@hotmail.com มีบ้านสวนเกือบ 4ไร่ขายพิโลก ไกล้สถานีรถไฟหนองตม ไกล้ตลาด ที่สวยเจริญมาก ติดต่อ 084-6719487 02-3737503 นิภาเจ้าของขายเอง ล้านสอง

 234. วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีเข้ามาในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในการนี้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจริงๆถ้าคุณมีความสนใจติดต่อได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะได้รับเงินกู้

  เสนอสินเชื่อที่

 235. Hello! นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากรัฐบาลได้รับการอนุมัติการปล่อยสินเชื่อและ บริษัท ได้รับการรับรองคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อของคุณสำหรับการลงทุน
  เราให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่ บริษัท ธุรกิจและผู้หญิง

  ที่จะนำมาใช้และได้รับเงินกู้ในวันนี้กรุณาติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางอีเมล์ของเราอย่างเป็นทางการด้านล่างสำหรับ info.Thanks เพิ่มเติม

  อีเมลที่ติดต่อ: eliteloancompany@gmail.com

  โฆษณาผู้จัดการ

 236. อยากได้งานที่เกี่ยวกับบรรณรักษที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s